pianyddion

Pianyddion mawr y gorffennol a'r presennol yn wir yr esiampl ddisgleiriaf ar gyfer edmygedd a dynwared. Mae pawb sy'n hoff ac yn hoff o chwarae cerddoriaeth ar y piano bob amser wedi ceisio copïo nodweddion gorau'r pianyddion gwych: sut maen nhw'n perfformio darn, sut roedden nhw'n gallu teimlo cyfrinach pob nodyn ac weithiau mae'n ymddangos ei fod yn anhygoel ac yn rhyw fath o hud, ond mae popeth yn dod gyda phrofiad: os ddoe roedd yn ymddangos yn afrealistig, heddiw gall person ei hun berfformio'r sonatâu a'r ffiwgiau mwyaf cymhleth. Mae'r piano yn un o'r offerynnau cerdd enwocaf, yn treiddio i wahanol genres o gerddoriaeth, ac mae wedi cael ei ddefnyddio i greu rhai o'r cyfansoddiadau mwyaf teimladwy ac emosiynol mewn hanes. Ac mae'r bobl sy'n ei chwarae yn cael eu hystyried yn gewri'r byd cerddorol. Ond pwy yw'r pianyddion mwyaf hyn?

 • pianyddion

  Maria Veniaminovna Yudina |

  Maria Yudina Dyddiad geni 09.09.1899 Dyddiad marw 19.11.1970 Pianydd proffesiynol Gwlad yr Undeb Sofietaidd Maria Yudina yw un o'r ffigurau mwyaf lliwgar a gwreiddiol yn ein ffurfafen pianistaidd. At wreiddioldeb meddwl, anarferoldeb llawer o ddehongliadau, ychwanegwyd ansafonol ei repertoire. Daeth bron pob perfformiad ohoni yn ddigwyddiad diddorol, yn aml yn unigryw. Cerddoriaeth piano yn y siop ar-lein OZON.ru A phob tro, boed ar wawr gyrfa'r artist (yr 20au) neu lawer yn ddiweddarach, achosodd ei chelf ddadlau ffyrnig ymhlith y pianyddion eu hunain, ac ymhlith beirniaid, ac ymhlith gwrandawyr. Ond yn ôl ym 1933, cyfeiriodd G. Kogan yn argyhoeddiadol at gyfanrwydd…

 • pianyddion

  Naum Lvovich Shtarkman |

  Naum Shtarkman Dyddiad geni 28.09.1927 Dyddiad marwolaeth 20.07.2006 Proffesiwn pianydd, athro Gwlad Rwsia, Undeb Sofietaidd Igumnovskaya ysgol wedi rhoi ein diwylliant pianistaidd llawer o artistiaid dawnus. Mae'r rhestr o fyfyrwyr o athro rhagorol, mewn gwirionedd, yn cau Naum Shtarkman. Ar ôl marwolaeth KN Igumnov, ni ddechreuodd symud i ddosbarth arall ac yn 1949 graddiodd o'r Conservatoire Moscow, fel y mae'n arferol i ddweud mewn achosion o'r fath, "ar ei ben ei hun". Felly nid oedd yn rhaid i'r athro, yn anffodus, lawenhau yn llwyddiant ei anifail anwes. Ac fe gyrhaeddon nhw’n fuan… Gellir dweud bod Shtarkman (yn wahanol i’r rhan fwyaf o’i gydweithwyr) wedi ymuno â’r cynllun sydd bellach yn orfodol…

 • pianyddion

  Arthur Schnabel |

  Arthur Schnabel Dyddiad geni 17.04.1882 Dyddiad marw 15.08.1951 Pianydd Proffesiwn Gwlad Awstria Roedd ein canrif yn nodi'r garreg filltir fwyaf yn hanes y celfyddydau perfformio: newidiodd dyfeisio recordio sain syniad y perfformwyr yn sylweddol, gan ei gwneud yn bosibl i “adnewyddu” ac argraffnod am byth unrhyw ddehongliad, gan ei wneud yn eiddo nid yn unig i gyfoeswyr, ond hefyd i genedlaethau'r dyfodol. Ond ar yr un pryd, roedd recordio sain yn ei gwneud hi'n bosibl teimlo gydag egni ac eglurder o'r newydd sut yn union y mae perfformiad, dehongliad, fel math o greadigrwydd artistig, yn amodol ar amser: roedd yr hyn a oedd unwaith yn ymddangos fel datguddiad, wrth i'r blynyddoedd fynd heibio yn tyfu'n ddiwrthdro. hen; yr hyn a achosodd hyfrydwch, weithiau yn gadael…

 • pianyddion

  Seong-Jin Cho |

  Seong-Jin Cho Dyddiad geni 28.05.1994 Pianydd proffesiwn Gwlad Korea Son Jin Cho Ganed yn Seoul yn 1994 a dechreuodd ddysgu i ganu'r piano yn chwech oed. Ers 2012 mae wedi bod yn byw yn Ffrainc ac yn astudio yn y Conservatoire Cenedlaethol Paris dan Michel Beroff. Llawryfog cystadlaethau cerdd mawreddog, gan gynnwys Cystadleuaeth Ryngwladol VI ar gyfer Pianyddion Ifanc a enwyd ar ei hôl. Frederic Chopin (Moscow, 2008), Cystadleuaeth Ryngwladol Hamamatsu (2009), Cystadleuaeth Ryngwladol XIV. PI Tchaikovsky (Moscow, 2011), Cystadleuaeth Ryngwladol XIV. Arthur Rubinstein (Ffôn Aviv, 2014). Yn 2015 enillodd y wobr XNUMXst yn y Gystadleuaeth Ryngwladol. Frederic Chopin yn Warsaw, gan ddod y pianydd Corea cyntaf i ennill…

 • pianyddion

  Альдо Чикколини (Aldo Ciccolini) |

  Aldo Ciccolini Dyddiad geni 15.08.1925 Pianydd proffesiwn Country Italy Roedd ym Mharis yn ystod haf 1949. Cyfarchodd y gynulleidfa gyda storm o gymeradwyaeth penderfyniad rheithgor Trydydd Cystadleuaeth Ryngwladol Marguerite Long i ddyfarnu'r Grand Prix (ynghyd â Y. Bukov) i Eidalwr main, golygus a arwyddodd i'r gystadleuaeth ar y funud olaf. Roedd ei chwarae ysbrydoledig, ysgafn, hynod o siriol wedi swyno’r gynulleidfa, ac yn arbennig y perfformiad disglair o Goncerto Cyntaf Tchaikovsky. Cerddoriaeth Piano yn y siop ar-lein OZON.ru Rhannodd y gystadleuaeth fywyd Aldo Ciccolini yn ddwy ran. Y tu ôl - y blynyddoedd o astudio, a ddechreuodd, fel sy'n digwydd yn aml,…

 • pianyddion

  Dino Ciani (Dino Ciani) |

  Dino Ciani Dyddiad geni 16.06.1941 Dyddiad marw 28.03.1974 Pianydd Proffesiwn Gwlad yr Eidal Torrwyd llwybr creadigol yr artist Eidalaidd yn fyr ar adeg pan nad oedd ei dalent wedi cyrraedd y brig eto, ac mae ei gofiant cyfan yn ffitio mewn ychydig linellau . Yn frodor o ddinas Fiume (fel y gelwid Rijeka ar un adeg), bu Dino Ciani yn astudio yn Genoa o wyth oed o dan arweiniad Marta del Vecchio. Yna aeth i mewn i'r Academi Rufeinig "Santa Cecilia", y graddiodd ohoni yn 1958, gan dderbyn diploma gydag anrhydedd. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, mynychodd y cerddor ifanc gyrsiau piano haf A. Cortot yn…

 • pianyddion

  Igor Tchetuev |

  Igor Tchetuev Dyddiad geni 29.01.1980 Pianydd proffesiwn Gwlad Wcráin Ganed Igor Chetuev yn Sevastopol (Wcráin) ym 1980. Yn bedair ar ddeg oed derbyniodd y Grand Prix yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Vladimir Krainev ar gyfer Pianyddion Ifanc (Wcráin) a gwellodd am a amser hir o dan arweiniad Maestro Krainev. Ym 1998, yn ddeunaw oed, enillodd y lle cyntaf yng Nghystadleuaeth Piano Ryngwladol IX. Arthur Rubinstein a derbyniodd y Wobr Dewis Cynulleidfa. Yn 2007, cyfeiliodd Igor Chetuev y bas gwych Ferruccio Furlanetto ar lwyfan La Scala; chwarae tri chyngerdd gyda Cherddorfa Symffoni Cologne dan arweiniad Semyon Bychkov a pherfformio’n fuddugoliaethus yn yr ŵyl…

 • pianyddion

  Halina Czerny-Stefańska |

  Halina Czerny-Stefańska Dyddiad geni 31.12.1922 Dyddiad marw 01.07.2001 Pianydd y proffesiwn Gwlad Pwyl Mae mwy na hanner canrif wedi mynd heibio ers y diwrnod pan ddaeth i'r Undeb Sofietaidd am y tro cyntaf - daeth yn un o enillwyr Cystadleuaeth Chopin 1949 a oedd newydd ddod i ben. Yn gyntaf, fel rhan o ddirprwyaeth o feistri diwylliant Pwyleg, ac yna, ychydig fisoedd yn ddiweddarach, gyda chyngherddau unigol. “Ni wyddom sut mae Czerny-Stefanska yn chwarae cerddoriaeth cyfansoddwyr eraill, ond ym mherfformiad Chopin, dangosodd y pianydd o Wlad Pwyl ei bod yn feistr filigree ac yn artist cynnil, sy’n organig agos at y…

 • pianyddion

  Shura Cherkassky |

  Shura Cherkassky Dyddiad geni 07.10.1909 Dyddiad marw 27.12.1995 Pianydd proffesiynol Country UK, UDA Yng nghyngherddau'r artist hwn, mae gan wrandawyr deimlad rhyfedd yn aml: mae'n ymddangos nad artist profiadol sy'n perfformio o'ch blaen chi, ond plentyn ifanc afradlon. Mae’r ffaith bod yna ddyn bach ar lwyfan y piano ag enw plentynnaidd, bychan, taldra bron yn blentynnaidd, gyda breichiau byr a bysedd bach – mae hyn oll yn awgrymu cysylltiad yn unig, ond mae’n cael ei eni gan arddull perfformio’r artist ei hun, wedi'i nodi nid yn unig gan fyrbwylltra ieuenctid, ond weithiau naïf plentynnaidd hollol hollol. Na, ni ellir gwadu ei gêm o fath…

 • pianyddion

  Angela Cheng |

  Angela Cheng pianydd Proffesiwn Gwlad Canada Daeth y pianydd o Ganada, Angela Cheng, yn enwog am ei thechneg wych a'i dawn gerddorol anhygoel. Mae hi'n perfformio'n rheolaidd gyda bron pob un o'r cerddorfeydd yng Nghanada, llawer o gerddorfeydd UDA, Cerddorfa Symffoni Syracuse a Cherddorfa Ffilharmonig Israel. Yn 2009, cymerodd Angela Cheng ran yn nhaith y Zukerman Chamber Players yn Tsieina, ac yng nghwymp 2009 - yn nhaith y band yn yr Unol Daleithiau. Mae Angela Cheng yn perfformio cyngherddau unigol yn rheolaidd yn yr Unol Daleithiau a Chanada. Mae hi'n cydweithio â nifer o ensembles siambr, gan gynnwys y Takács a'r Vogler Quartets, y Colorado Quartet ac eraill. Enillodd Angela Cheng y Fedal Aur yn y…