Cerddorion Offerynwyr

Bywgraffiadau llawn o gerddorion mawr y Byd. Bywyd personol, ffeithiau diddorol o fywyd ar Ysgol Ddigidol!

 • Cerddorion Offerynwyr

  George Enescu |

  George Enescu Dyddiad geni 19.08.1881 Dyddiad marw 04.05.1955 Proffesiwn cyfansoddwr, arweinydd, offerynnwr Gwlad Romania “Nid wyf yn oedi cyn ei osod yn y rhes gyntaf un o gyfansoddwyr ein cyfnod… Mae hyn yn berthnasol nid yn unig i greadigrwydd cyfansoddwr, ond hefyd i holl agweddau niferus gweithgaredd cerddorol artist disglair – feiolinydd, arweinydd, pianydd… Ymysg y cerddorion hynny dwi’n eu hadnabod. Enescu oedd y mwyaf amryddawn, gan gyrraedd perffeithrwydd uchel yn ei greadigaethau. Roedd ei urddas dynol, ei wyleidd-dra a’i gryfder moesol yn ennyn edmygedd ynof …” Yn y geiriau hyn o P. Casals, portread cywir o J. Enescu, cerddor gwych, clasur o’r cyfansoddwr Rwmania…

 • Cerddorion Offerynwyr

  Ludwig (Louis) Spohr |

  louis spohr Dyddiad geni 05.04.1784 Dyddiad marw 22.10.1859 Cyfansoddwr proffesiynol, offerynnwr, athro Daeth Country Germany Spohr i mewn i hanes cerddoriaeth fel feiolinydd a phrif gyfansoddwr rhagorol a ysgrifennodd operâu, symffonïau, concertos, siambr a gweithiau offerynnol. Yn arbennig o boblogaidd oedd ei goncerti ffidil, a wasanaethodd yn natblygiad y genre fel cyswllt rhwng celf glasurol a rhamantus. Yn y genre operatig, datblygodd Spohr, ynghyd â Weber, Marschner a Lortzing, draddodiadau Almaeneg cenedlaethol. Roedd cyfeiriad gwaith Spohr yn ramantus, yn sentimentalaidd. Yn wir, roedd ei goncertos ffidil cyntaf yn dal yn agos o ran steil i goncertos clasurol Viotti a Rode, ond daeth y rhai dilynol, gan ddechrau gyda'r Chweched, yn fwy…

 • Cerddorion Offerynwyr

  Henryk Szeryng (Henryk Szeryng) |

  Henryk Szeryng Dyddiad geni 22.09.1918 Dyddiad marw 03.03.1988 Offerynnwr proffesiynol Country Mexico, Gwlad Pwyl feiolinydd o Wlad Pwyl a fu'n byw ac yn gweithio ym Mecsico o ganol y 1940au. Astudiodd Schering y piano yn blentyn, ond yn fuan dechreuodd y ffidil. Ar argymhelliad y feiolinydd enwog Bronislaw Huberman, ym 1928 aeth i Berlin, lle bu'n astudio gyda Carl Flesch, ac yn 1933 cafodd Schering ei berfformiad unigol mawr cyntaf: yn Warsaw, perfformiodd Concerto Feiolin Beethoven gyda cherddorfa dan arweiniad Bruno Walter . Yn yr un flwyddyn, symudodd i Baris, lle gwellodd ei sgiliau (yn ôl Schering ei hun, roedd gan George Enescu a Jacques Thibaut ddylanwad mawr ar…

 • Cerddorion Offerynwyr

  Daniil Shafran (Daniil Shafran).

  Daniel Shafran Dyddiad geni 13.01.1923 Dyddiad marw 07.02.1997 Offerynnwr proffesiynol Gwlad Rwsia, Soddgrydd Undeb Sofietaidd, Artist Pobl yr Undeb Sofietaidd. Ganwyd yn Leningrad. Mae rhieni yn gerddorion (tad yn sielydd, mam yn bianydd). Dechreuodd astudio cerddoriaeth yn wyth a hanner oed. Athro cyntaf Daniil Shafran oedd ei dad, Boris Semyonovich Shafran, a fu am dri degawd yn arwain grŵp soddgrwth Cerddorfa Symffoni Ffilharmonig Leningrad. Yn 10 oed, ymunodd D. Shafran â'r Grŵp Plant Arbennig yn Conservatoire Leningrad, lle bu'n astudio o dan arweiniad yr Athro Alexander Yakovlevich Shtrimer. Ym 1937, enillodd Shafran, yn 14 oed, y wobr gyntaf yn…

 • Cerddorion Offerynwyr

  Denis Shapovalov |

  Denis Shapovalov Dyddiad geni 11.12.1974 Proffesiwn offerynnwr Gwlad Rwsia Ganed Denis Shapovalov yn 1974 yn ninas Tchaikovsky. Graddiodd o'r Moscow State Conservatory. PI Tchaikovsky yn nosbarth Artist Pobl yr Undeb Sofietaidd, yr Athro NN Shakhovskaya. Chwaraeodd D. Shapovalov ei gyngerdd cyntaf gyda'r gerddorfa yn 11 oed. Yn 1995 derbyniodd wobr arbennig "Gobaith Gorau" mewn cystadleuaeth ryngwladol yn Awstralia, yn 1997 dyfarnwyd ysgoloriaeth iddo gan Sefydliad M. Rostropovich. Prif fuddugoliaeth y cerddor ifanc oedd Gwobr 1998st a Medal Aur XNUMXth Cystadleuaeth Ryngwladol Tchaikovsky. PI Tchaikovsky yn XNUMX, “A…

 • Cerddorion Offerynwyr

  Sarah Chang |

  Sarah Chang Dyddiad geni 10.12.1980 Offerynnwr proffesiynol Gwlad UDA Mae Sarah Chang yn cael ei chydnabod ledled y byd fel un o feiolinyddion mwyaf rhyfeddol ei chenhedlaeth. Ganed Sarah Chang yn 1980 yn Philadelphia, lle dechreuodd ddysgu canu'r ffidil yn 4 oed. Bron yn syth fe'i cofrestrwyd yn Ysgol Gerdd fawreddog Juilliard (Efrog Newydd), lle bu'n astudio gyda Dorothy DeLay. Pan oedd Sarah yn 8 oed, cafodd glyweliad gyda Zubin Meta a Riccardo Muti, ac wedi hynny derbyniodd wahoddiadau ar unwaith i berfformio gyda Cherddorfeydd Ffilharmonig a Philadelphia Efrog Newydd. Yn 9 oed, rhyddhaodd Chang ei CD cyntaf “Debut” (EMI Classics),…

 • Cerddorion Offerynwyr

  Pinchas Zukerman (Pinchas Zukerman) |

  Pinchas zukerman Dyddiad geni 16.07.1948 Arweinydd proffesiwn, offerynnwr, pedagog Gwlad Israel Mae Pinchas Zukerman wedi bod yn ffigwr unigryw ym myd cerddoriaeth ers pedwar degawd. Mae ei gerddorolrwydd, ei dechneg wych a'r safonau perfformio uchaf yn ddieithriad yn plesio gwrandawyr a beirniaid. Am y pedwerydd tymor ar ddeg yn olynol, mae Zuckerman wedi gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Cerdd Canolfan Genedlaethol y Celfyddydau yn Ottawa, ac am y pedwerydd tymor fel Prif Arweinydd Gwadd y London Royal Philharmonic Orchestra. Dros y degawd diwethaf, mae Pinchas Zukerman wedi ennill cydnabyddiaeth fel arweinydd ac fel unawdydd, gan gydweithio â bandiau mwyaf blaenllaw'r byd ac yn cynnwys y gweithiau cerddorfaol mwyaf cymhleth yn ei repertoire. Pinchas…

 • Cerddorion Offerynwyr

  Nikolaj Znaider |

  Nikolai Znaider Dyddiad geni 05.07.1975 Arweinydd proffesiwn, offerynnwr Gwlad Denmarc Mae Nikolai Znaider yn un o feiolinwyr rhagorol ein hoes ac yn artist sydd ymhlith perfformwyr mwyaf amryddawn ei genhedlaeth. Mae ei waith yn cyfuno talentau unawdydd, arweinydd a cherddor siambr. Fel yr arweinydd gwadd mae Nikolai Znaider wedi perfformio gyda Cherddorfa Symffoni Llundain, y Dresden State Capella Orchestra, Cerddorfa Ffilharmonig Munich, Cerddorfa Ffilharmonig Tsiec, Cerddorfa Ffilharmonig Los Angeles, Cerddorfa Ffilharmonig Radio Ffrainc, Cerddorfa Genedlaethol Rwseg, Cerddorfa Halle, y Gerddorfa Radio Sweden a Cherddorfa Symffoni Gothenburg. Ers 2010, mae wedi bod yn Brif Arweinydd Gwadd Theatr Mariinsky…

 • Cerddorion Offerynwyr

  Frank Peter Zimmermann |

  Frank Peter Zimmermann Dyddiad geni 27.02.1965 Offerynnwr proffesiynol Gwlad yr Almaen Mae'r cerddor Almaeneg Frank Peter Zimmerman yn un o feiolinyddion mwyaf poblogaidd ein hoes. Fe'i ganed yn Duisburg yn 1965. Yn bump oed dechreuodd ddysgu canu'r ffidil, ac yn ddeg oed perfformiodd am y tro cyntaf yng nghwmni cerddorfa. Roedd ei athrawon yn gerddorion enwog: Valery Gradov, Sashko Gavriloff a Krebbers Almaeneg. Mae Frank Peter Zimmermann yn cydweithio â cherddorfeydd ac arweinwyr gorau’r byd, yn chwarae ar lwyfannau mawr a gwyliau rhyngwladol yn Ewrop, UDA, Japan, De America ac Awstralia. Felly, ymhlith digwyddiadau tymor 2016/17 mae perfformiadau…

 • Cerddorion Offerynwyr

  Paul Hindemith |

  Paul Hindemith Dyddiad geni 16.11.1895 Dyddiad marw 28.12.1963 Proffesiwn cyfansoddwr, arweinydd, offerynnwr Gwlad yr Almaen Ein tynged yw cerddoriaeth creadigaethau dynol A gwrando'n dawel ar gerddoriaeth y byd. Gwysiwch feddyliau cenedlaethau pell Am bryd ysbrydol brawdol. G. Hesse P. Hindemith yw'r cyfansoddwr Almaeneg mwyaf, un o glasuron cydnabyddedig cerddoriaeth y XNUMXfed ganrif. Gan ei fod yn bersonoliaeth o raddfa gyffredinol (arweinydd, fiola a pherfformiwr fiola d'amore, damcaniaethwr cerdd, cyhoeddwr, bardd - awdur testunau ei weithiau ei hun) - roedd Hindemith yr un mor gyffredinol yn ei weithgarwch cyfansoddi. Nid oes unrhyw fath a genre o gerddoriaeth sy'n…