Sut i Ddewis

Mae deffro angerdd am gerddoriaeth fel y cariad difrifol cyntaf.  Rydych chi'n barod i neilltuo'ch holl amser rhydd i hobi newydd, cynllunio dyfodol hir a hapus gyda'ch gilydd, ond ar yr un pryd rydych chi'n ofni y bydd rhai camau lletchwith yn dinistrio'r hud yn sydyn. Mae'n wir. Mae'n werth gwneud camgymeriad wrth ddewis offeryn, a bydd yn torri breuddwydion am realiti didostur. Prynwch yn rhy gyntefig - bydd yn cyfyngu ar eich datblygiad hyd yn oed cyn i chi gyrraedd canlyniad amlwg. Cymerwch un sy'n rhy ddrud ac yn hybarch - a chewch eich siomi gan ba mor gymedrol yw eich llwyddiannau cyntaf ar gyfer buddsoddiad mor sylweddol. Byddwn yn dweud wrthych sut i ddechreuwyr beidio â gwneud camgymeriad wrth brynu eu teclyn cyntaf mewn siop ar-lein. Gan ddilyn ein hawgrymiadau syml, gallwch chi godi'ch offer yn hawdd i fynd i berthynas hir ac, yn bwysicaf oll, cytûn â cherddoriaeth.

 • Sut i Ddewis

  Prynu clarinet. Sut i ddewis clarinet?

  Mae hanes y clarinet yn mynd yn ôl i amseroedd Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Handel ac Antonio Vivaldi, hy troad y XNUMXth a XNUMXth canrifoedd. Nhw a roddodd enedigaeth i'r clarinet heddiw yn ddiarwybod, gan ddefnyddio'r shawm (chalumeau) yn eu gweithiau, hy prototeip y clarinet modern. Roedd sŵn y shawm yn debyg i sŵn trwmped baróc o’r enw Clarino – uchel, llachar a chlir. Mae enw clarinet heddiw yn deillio o'r offeryn hwn. I ddechrau, roedd gan y clarinet ddarn ceg tebyg i'r un a ddefnyddir mewn trwmped, ac roedd gan y corff dyllau gyda thri fflap. Yn anffodus, mae'r cyfuniad o'r darn ceg…

 • Sut i Ddewis

  Sut i brynu gitâr a pheidio â gwneud camgymeriad

  Yn gyntaf oll, mae angen i chi benderfynu pa fath o gitâr sydd ei angen arnoch ac at ba ddiben. Mae yna sawl math o gitâr - clasurol, acwstig, electro-acwstig, trydan, bas a lled-acwstig. Gitarau clasurol Os ydych chi eisiau prynu gitâr ar gyfer dysgu, gitâr glasurol yw'r dewis gorau. Mae ganddo wddf gwastad eang a llinynnau neilon, sy'n gyfleus i ddechreuwyr, oherwydd yn yr achos hwn mae'n haws taro'r llinynnau ac mae'r llinynnau eu hunain yn fwy meddal, yn y drefn honno, ni fydd y bysedd yn brifo llawer wrth chwarae, y mae dechreuwyr yn aml yn ei brofi. Mae ganddo sain “matte” hardd. Er enghraifft, mae'r rhain yn fodelau fel Hohner HC-06 a Yamaha C-40 . Hohner HC-06/Yamaha C-40 Gitarau acwstig Acwstig…

 • Sut i Ddewis

  Sut i ddewis gitâr drydan?

  Mae gitâr drydan yn fath o gitâr gyda pickups sy'n trosi dirgryniadau'r tannau yn signal trydanol ac yn ei drosglwyddo trwy gebl i fwyhadur. Tarddodd y gair “gitâr drydan” o'r ymadrodd “gitâr drydan”. Fel arfer mae gitarau trydan yn cael eu gwneud o bren. Y deunyddiau mwyaf cyffredin yw gwern, ynn, mahogani (mahogani), masarn. Yn yr erthygl hon, bydd arbenigwyr y siop "Myfyriwr" yn dweud wrthych sut i ddewis yr union gitâr drydan sydd ei angen arnoch, a pheidio â gordalu ar yr un pryd. Er mwyn i chi allu mynegi'ch hun yn well a chyfathrebu â cherddoriaeth. Adeiladu gitâr drydan Adeiladu gitâr drydan Mae'r gwddf yn cynnwys yr wyneb blaen y mae'r cnau metel…

 • Erthyglau,  Sut i Ddewis

  Beth yw'r mathau o glustffonau?

  1. Yn ôl dyluniad, clustffonau yw: plug-in ("mewnosod"), maent yn cael eu mewnosod yn uniongyrchol i'r auricle ac maent yn un o'r rhai mwyaf cyffredin. mewncanal neu wactod (“plygiau”), yn debyg i blygiau clust, maent hefyd yn cael eu gosod yn y gamlas clywedol (clust). Er enghraifft: Clustffonau Sennheiser CX 400-II PRECISION DU uwchben a maint llawn (monitro). Er mor gyfforddus a chynnil yw clustffonau, ni allant gynhyrchu sain da. Mae'n anodd iawn cyflawni ystod amledd eang a chyda maint bach o'r clustffonau eu hunain. Er enghraifft: Clustffonau INVOTONE H819 2. Yn ôl y dull o drosglwyddo sain, clustffonau yw: gwifrau, wedi'u cysylltu â'r ffynhonnell (chwaraewr, cyfrifiadur, canolfan gerddoriaeth, ac ati) gyda gwifren, gan ddarparu'r ansawdd sain mwyaf posibl. Gwneir modelau clustffon proffesiynol…

 • Sut i Ddewis

  Sut i ddewis meicroffon radio

  Egwyddorion sylfaenol gweithredu systemau radio Prif swyddogaeth system radio neu ddiwifr yw trosglwyddo gwybodaeth mewn fformat signal radio. Mae “gwybodaeth” yn cyfeirio at signal sain, ond gall tonnau radio hefyd drosglwyddo data fideo, data digidol, neu signalau rheoli. Trosir y wybodaeth yn signal radio yn gyntaf. Mae trawsnewid y signal gwreiddiol yn signal radio yn cael ei wneud trwy newid y don radio. Mae systemau meicroffon di-wifr fel arfer yn cynnwys tair prif gydran: ffynhonnell fewnbwn, trosglwyddydd, a derbynnydd. Mae'r ffynhonnell fewnbwn yn cynhyrchu'r signal sain ar gyfer y trosglwyddydd. Mae'r trosglwyddydd yn trosi'r signal sain yn signal radio ac yn ei drosglwyddo i'r amgylchedd. Mae'r derbynnydd yn “codi” neu'n derbyn y signal radio…

 • Sut i Ddewis

  Sut i ddewis gitâr acwstig

  Offeryn cerdd pluo llinynnol yw gitâr acwstig (yn y rhan fwyaf o fathau gyda chwe thant) o deulu'r gitâr. Nodweddion dylunio gitarau o'r fath yw: llinynnau metel fel arfer, gwddf cul a phresenoldeb angor (gwialen fetel) y tu mewn i'r gwddf i addasu uchder y llinynnau. Yn yr erthygl hon, bydd arbenigwyr y siop “Myfyriwr” yn dweud wrthych sut i ddewis yr union gitâr acwstig sydd ei angen arnoch chi, a pheidio â gordalu ar yr un pryd. Er mwyn i chi allu mynegi'ch hun yn well a chyfathrebu â cherddoriaeth. Adeiladu gitâr Drwy ddeall hanfodion gitâr acwstig, byddwch yn gallu gweld a dirnad y naws a fydd yn eich helpu i ddewis yr offeryn mwyaf addas. Adeiladwaith gitâr acwstig 1. Pegiau ( mecanwaith peg ) yw …

 • Sut i Ddewis

  Sut i ddewis theatr gartref

  Mae'r dewis o gydrannau sy'n darparu ansawdd uchel wrth chwarae ffilmiau a cherddoriaeth yn dasg glodwiw, ond os nad oes gennych waled di-waelod, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i gyfaddawd. Mae'n debyg, ar hyn o bryd, y byddwch am “bwmpio” y system gan hyn neu'r cyfuniad hwnnw o acwsteg a chaledwedd. Sut i wneud y cyfuniad hwn y mwyaf effeithiol? Yn yr erthygl hon, bydd arbenigwyr y siop “Myfyriwr” yn dweud wrthych beth i'w edrych amdano wrth ddewis eich theatr gartref. Yn gyntaf, penderfynwch beth sydd bwysicaf i chi - cerddoriaeth neu sinema? Gofynnwch gwestiynau i chi'ch hun: ydych chi'n gwrando ar gerddoriaeth neu'n gwylio ffilmiau'n amlach? Peidiwch ag anghofio am y gydran esthetig - a yw'r…

 • Sut i Ddewis

  Sut i ddewis monitorau stiwdio

  Mae monitorau stiwdio yn siaradwyr delfrydol neu, mewn geiriau eraill, systemau siaradwr pŵer isel. Defnyddir mewn recordiad proffesiynol i reoli cydbwysedd offerynnau, perfformiad (yn ystod recordio), ac ansawdd sain. Mae monitorau wedi'u cynllunio i arddangos sain deunydd wedi'i recordio mor glir â phosibl. Mae'n werth ychwanegu nad yw monitorau stiwdio yn cael eu dewis gan harddwch eu sain - yn gyntaf oll, dylai monitorau ddatgelu uchafswm nifer y diffygion recordio. Gellir galw monitorau sain stiwdio hefyd yn system acwstig ddelfrydol, gan nad oes dim byd gwell wedi'i ddyfeisio eto ar gyfer rheoli sain. O ystyried sain berffaith glir a llyfn monitorau stiwdio, gellir eu defnyddio i ysgrifennu a gwrando ar unrhyw fath a genre o gerddoriaeth, hynny yw, maent yn gyffredinol…

 • Sut i Ddewis

  Sut i ddewis gitâr fas

  Mae gitâr fas (a elwir hefyd yn gitâr fas drydan neu ddim ond bas) yn offeryn cerdd wedi'i dynnu â llinynnau sydd wedi'i gynllunio i chwarae yn yr ystod fas e. Mae'n cael ei chwarae gyda bysedd yn bennaf, ond mae chwarae gyda chyfryngwr hefyd yn dderbyniol ( plât tenau gyda phen pigfain , sy'n achosi i'r llinynnau ddirgrynu). Cyfryngwr Mae'r gitâr fas yn isrywogaeth o'r bas dwbl, ond mae ganddi gorff a gwddf llai enfawr, yn ogystal â graddfa lai. Yn y bôn, mae'r gitâr fas yn defnyddio 4 tant , ond mae yna opsiynau gyda mwy. Fel gyda gitarau trydan, mae angen amp ar gitarau bas i'w chwarae. Cyn dyfeisio'r gitâr fas, y bas dwbl oedd y prif offeryn bas. Roedd gan yr offeryn hwn, ynghyd â'i fanteision, hefyd nifer o anfanteision nodweddiadol a wnaeth…

 • Sut i Ddewis

  Sut i ddewis pecyn drymiau

  Set drymiau (set drymiau, eng. drumkit) – set o ddrymiau, symbalau ac offerynnau taro eraill wedi'u haddasu ar gyfer chwarae cyfleus i gerddor drymiwr. Defnyddir yn gyffredin mewn jazz, blues, roc a phop. Fel arfer, defnyddir ffyn drymiau, brwshys a churwyr amrywiol wrth chwarae. Mae'r uwch-het a'r drwm bas yn defnyddio pedalau, felly mae'r drymiwr yn chwarae wrth eistedd ar gadair neu stôl arbennig. Yn yr erthygl hon, bydd arbenigwyr y siop “Myfyriwr” yn dweud wrthych sut i ddewis yr union set drwm sydd ei angen arnoch chi, a pheidio â gordalu ar yr un pryd. Er mwyn i chi allu mynegi'ch hun yn well a chyfathrebu â cherddoriaeth. Dyfais set drymiau Mae’r pecyn drymiau safonol yn cynnwys yr eitemau canlynol: Symbalau : – Crash – Symbal gyda hisian pwerus…