• Erthyglau

  Cofnodwr “Hanes achos”.

  Rhoddwyd yr ysgogiad ar gyfer y hobi hwn (na, mae'n fwy na hobi) gan un ferch. Sawl blwyddyn yn ôl. Diolch iddi, cymerodd adnabyddiaeth o'r offeryn cerdd hwn, y recorder, le. Yna prynwyd y ddwy ffliwt gyntaf - plastig a chyfunol. Ac yna dechreuodd y misoedd astudio. Faint yw… Nid yw'r stori'n ymwneud â'r ffliwt cyntaf un. Roedd wedi'i wneud o blastig, ac yn ddiweddarach nid oedd yn bosibl chwarae arno mwyach - roedd y sain yn ymddangos yn finiog, yn “wydrog”. Felly roedd trawsnewidiad i'r goeden. Yn fwy manwl gywir, ar offeryn sy'n cael ei wneud o unrhyw fath o bren. O ludw, masarn, bambŵ,…

 • Erthyglau

  Hanes yr effoniwm

  Ewffoniwm - offeryn cerdd chwyth wedi'i wneud o gopr, sy'n perthyn i'r teulu o diwbiau a chorn sacsoffon. Mae enw'r offeryn o darddiad Groegaidd ac yn cael ei gyfieithu fel "swnio'n llawn" neu "swnio dymunol". Mewn cerddoriaeth chwyth, mae'n cael ei gymharu â'r sielo. Gan amlaf gellir ei glywed fel llais tenor mewn perfformiadau o fandiau milwrol neu bres. Hefyd, mae ei sain pwerus at ddant llawer o berfformwyr jazz. Gelwir yr offeryn hefyd yn “ewffoniwm” neu “tyba tenor”. Mae serpentine yn hynafiad pell i ewffoniwm Mae hanes yr offeryn cerdd yn dechrau gyda'i hynafiad pell, y sarff, a ddaeth yn sail i greu llawer…

 • Erthyglau

  Hanes yr organ drydan

  Dechreuodd hanes offerynnau cerdd electronig ar doriad gwawr yr 20fed ganrif. Rhoddodd dyfeisio radio, ffôn, telegraff ysgogiad i greu offerynnau radio-electronig. Mae cyfeiriad newydd mewn diwylliant cerddorol yn ymddangos - electromusic. Dechrau oes cerddoriaeth electronig Un o'r offerynnau cerdd trydan cyntaf oedd y telharmonium (dynamoffon). Gellir ei alw'n eginyn yr organ drydan. Crëwyd yr offeryn hwn gan y peiriannydd Americanaidd Tadeus Cahill. Wedi dechrau ar y ddyfais ar ddiwedd y 19eg ganrif, yn 1897 derbyniodd batent ar gyfer yr “Egwyddor ac offer ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu cerddoriaeth trwy gyfrwng trydan”, ac erbyn Ebrill 1906 roedd yn…

 • Erthyglau

  Hanes y gitâr drydan

  Долгое время, старая добрая акустическая гитара устраивала музыкантов, да и сейчас, классическая акустика не теряет своей популярности в кругу друзей или семейном застолье. Однако, джазовые и рок исполнители ощущали острую необходимость в более громком звучании своели. Музыкантам приходилось отдавать свое предпочтение другому инструменту – банджо за яркий зуке ирркий зуке другому Первый магнитный звукосниматель изобрел yn 1924 Ллойд Лоэр — инженер компании Gibson. Большую роль в создании электрогитары сыграл бывший сотрудник компании National String Instrument Company Джордж Бишам. Он придумал электромагнитный звукосниматель, в котором электрический импульс, проходя по обмотке магнита, создавал электромагнитное поле, в котором усиливался сигнал от вибрирующей струны. Первый прототип своей гитары он представил Адольфу Рикенбакеру — владельцу…

 • Erthyglau

  Hanes symbalau

  Cymbals - offeryn cerdd llinynnol o deulu'r offerynnau taro, sydd â siâp trapesoid gyda llinynnau wedi'u hymestyn drosto. Mae echdynnu sain yn digwydd pan fydd dwy gordd bren yn cael eu taro. Mae gan Gymbals hanes cyfoethog. Gellir gweld y delweddau cyntaf o berthynas i'r symbalau cordoffon ar amffora Sumerian o'r XNUMXth-XNUMXrd mileniwm CC. e. Darluniwyd offeryn tebyg mewn bas-rhyddhad o'r Brenhinllin Babilonaidd Gyntaf yn y XNUMXfed ganrif CC. e. Mae'n darlunio dyn yn chwarae gyda ffyn ar offeryn pren saith-tant ar ffurf bwa ​​crwm. Yr oedd gan yr Asyriaid eu hofferyn triganon eu hunain, tebyg i symbalau cyntefig. Roedd ganddo trionglog…

 • Erthyglau

  Hanes y flugelhorn

  Flugelhorn – offeryn cerdd pres y teulu chwyth. Daw’r enw o’r geiriau Almaeneg flugel – “adain” a chorn – “corn, corn”. dyfeisio offer Ymddangosodd Flugelhorn yn Awstria ym 1825 o ganlyniad i welliannau yn y corn signal. Defnyddir yn bennaf gan y fyddin ar gyfer signalau, yn ardderchog ar gyfer rheoli ochrau milwyr troedfilwyr. Yn ddiweddarach, yng nghanol y 19eg ganrif, gwnaeth y meistr o'r Weriniaeth Tsiec VF Cherveny rai newidiadau i ddyluniad yr offeryn, ac ar ôl hynny daeth y flugelhorn yn addas ar gyfer cerddoriaeth gerddorfaol. Disgrifiad a galluoedd y flugelhorn Mae'r offeryn yn ymdebygu i'r cornet-a-piston a'r trwmped, ond mae ganddo dwll ehangach, taprog…

 • Erthyglau

  Hanes y ffliwt

  Gelwir offerynnau cerdd lle mae aer yn pendilio oherwydd jet o aer wedi'i chwythu i mewn iddo, wedi'i dorri yn erbyn ymylon wal y corff, yn offerynnau chwyth. Mae Sprinkler yn cynrychioli un o'r mathau o offerynnau cerdd chwyth. Yn allanol, mae'r offeryn yn debyg i diwb silindrog gyda sianel denau neu dwll aer y tu mewn. Yn ystod y milenia diwethaf, mae'r offeryn rhyfeddol hwn wedi mynd trwy lawer o newidiadau esblygiadol cyn iddo ymddangos ger ein bron yn ei ffurf arferol. Mewn cymdeithas gyntefig, chwiban oedd rhagflaenydd y ffliwt, a ddefnyddiwyd mewn seremonïau defodol, mewn ymgyrchoedd milwrol, ar waliau caer. Roedd y chwiban yn hoff ddifyrrwch plentyndod. Mae'r deunydd ar gyfer y…

 • Erthyglau

  Hanes yr harmonium

  Mae'r organ heddiw yn gynrychiolydd o'r gorffennol. Mae'n rhan annatod o'r Eglwys Gatholig, mae i'w gael mewn rhai neuaddau cyngerdd ac yn y Ffilharmonig. Mae'r harmonium hefyd yn perthyn i deulu'r organ. Offeryn cerdd bysellfwrdd cyrs yw Physarmonia. Gwneir synau gyda chymorth cyrs metel, sydd, o dan ddylanwad aer, yn gwneud symudiadau osgiliadol. Dim ond pwyso'r pedalau ar waelod yr offeryn y mae angen i'r perfformiwr ei wasgu. Yng nghanol yr offeryn mae'r bysellfwrdd, ac oddi tano mae nifer o adenydd a phedalau. Uchafbwynt yr harmoniwm yw ei fod yn cael ei reoli nid yn unig gan y dwylo, ond…

 • Erthyglau

  Ffanffer hanes

  Ffanffer – offeryn cerdd pres y teulu chwyth. Mewn celf, mae ffanfferau wedi dod yn fath o briodoledd sy'n nodi dechrau neu ddiwedd mawreddog, ond gellir eu clywed nid yn unig ar y llwyfan. Mae ffanfferau udo yn dynodi dechrau golygfeydd ymladd, maen nhw'n un o'r prif arfau ar gyfer cyfleu'r awyrgylch mewn ffilmiau a gemau cyfrifiadurol. Mae hanes ffanfferau yn dyddio'n ôl i'r amser pan ddefnyddiodd ein hynafiaid bibellau milwrol neu gyrn hela i drosglwyddo signalau o bell. Roedd hynafiad y ffanffer, y corn, wedi'i wneud o ifori ac fe'i defnyddiwyd yn bennaf gan helwyr i seinio larwm rhag ofn y byddai ymosodiad ar…

 • Erthyglau

  Hanes y baswn

  Basŵn – offeryn cerdd chwyth o gofrestr y bas, tenor ac yn rhannol alto, wedi’i wneud o bren masarn. Credir bod enw'r offeryn hwn yn dod o'r gair Eidaleg fagotto, sy'n golygu "cwlwm, bwndel, bwndel." Ac mewn gwirionedd, os caiff yr offeryn ei ddadosod, yna bydd rhywbeth tebyg i bwndel o goed tân yn troi allan. Cyfanswm hyd y basŵn yw 2,5 metr, tra bod hyd y basŵn yn 5 metr. Mae'r offeryn yn pwyso tua 3 kg. Genedigaeth offeryn cerdd newydd Ni wyddys pwy yn union a ddyfeisiodd y basŵn gyntaf, ond mae'r Eidal yn yr 17eg ganrif yn cael ei hystyried yn fan geni'r offeryn. Mae ei…