• Sut i Ddewis

    Sut i ddewis meicroffon radio

    Egwyddorion sylfaenol gweithredu systemau radio Prif swyddogaeth system radio neu ddiwifr yw trosglwyddo gwybodaeth mewn fformat signal radio. Mae “gwybodaeth” yn cyfeirio at signal sain, ond gall tonnau radio hefyd drosglwyddo data fideo, data digidol, neu signalau rheoli. Trosir y wybodaeth yn signal radio yn gyntaf. Mae trawsnewid y signal gwreiddiol yn signal radio yn cael ei wneud trwy newid y don radio. Mae systemau meicroffon di-wifr fel arfer yn cynnwys tair prif gydran: ffynhonnell fewnbwn, trosglwyddydd, a derbynnydd. Mae'r ffynhonnell fewnbwn yn cynhyrchu'r signal sain ar gyfer y trosglwyddydd. Mae'r trosglwyddydd yn trosi'r signal sain yn signal radio ac yn ei drosglwyddo i'r amgylchedd. Mae'r derbynnydd yn “codi” neu'n derbyn y signal radio…

  • Sut i Ddewis

    Sut i ddewis meicroffon lleisiol

    Mae meicroffon (o'r Groeg μικρός - bach, φωνη - llais) yn ddyfais electro-acwstig sy'n trosi dirgryniadau sain yn rhai trydanol ac yn cael ei ddefnyddio i drawsyrru synau dros bellteroedd hir neu i'w mwyhau mewn ffonau, systemau darlledu a recordio sain. Y math mwyaf cyffredin o feicroffon ac ar hyn o bryd yw meicroffon deinamig, y mae ei fanteision yn cynnwys eu dangosyddion ansawdd da: cryfder, maint bach a phwysau, tueddiad isel i ddirgryniadau ac ysgwyd, ystod eang o amleddau canfyddedig, sy'n ei gwneud yn bosibl defnyddio'r math hwn o feicroffon yn ogystal ag mewn stiwdios ac yn yr awyr agored wrth recordio cyngherddau ac adroddiadau agored Yn yr erthygl hon, bydd arbenigwyr y siop “Myfyriwr” yn dweud wrthych sut i…