Arweinyddion

Mae proffesiwn yr arweinydd yn gymharol ifanc. Cyn hynny, roedd rôl arweinydd y gerddorfa yn cael ei pherfformio gan y cyfansoddwr ei hun, y feiolinydd neu'r cerddor a chwaraeodd yr harpsicord. Yn y dyddiau hynny, gwnaeth arweinyddion heb faton. Cododd yr angen am arweinydd cerddorfa ar ddiwedd y 19eg ganrif, pan gynyddodd nifer y cerddorion, ac ni allent glywed ei gilydd yn gorfforol. Sylfaenwyr yr arwain fel ffurf ar gelfyddyd oedd Beethoven, Wagner a Mendelssohn. Heddiw, gall nifer aelodau'r gerddorfa gyrraedd hyd at 120 o bobl. Yr arweinydd sy'n pennu cydlyniad, sain ac argraff gyffredinol y gwaith.

Arweinwyr enwog ar raddfa'r byd

Derbyniodd arweinyddion gorau'r byd y teitl hwn yn haeddiannol, oherwydd eu bod yn gallu rhoi sain newydd i weithiau cyfarwydd, roeddent yn gallu "deall" y cyfansoddwr, cyflwyno nodweddion y cyfnod y bu'r awdur yn gweithio ynddo, mynegi teimladau gyda'r harmoni seiniau a chyffyrddiad â phob gwrandäwr. Nid yw'n ddigon i arweinydd fod ar ben y gerddorfa fel bod y tîm o gerddorion yn gallu mynd i mewn i'r nodau mewn pryd. Nid yw'r arweinydd yn gosod curiad a rhythm yr opera yn unig. Mae’n gweithredu fel datgodiwr y recordiad, yn ymrwymo i gyfleu mor gywir â phosibl naws yr awdur ei hun, yr ystyr yr oedd y crëwr am ei rannu gyda’r gynulleidfa, i geisio deall ac adfywio “ysbryd y gwaith”. Y rhinweddau hyn sy'n gwneud arweinydd yn athrylith. Mae'r rhestr o arweinyddion byd enwog yn cynnwys personoliaethau o'r fath.

 • Arweinyddion

  Нееме Ярви (Neeme Järvi) |

  Cape Lake Dyddiad geni 07.06.1937 Arweinydd proffesiwn Gwlad yr Undeb Sofietaidd, UDA Astudiodd ddosbarthiadau offerynnau taro ac arwain corawl yng Ngholeg Cerdd Tallinn (1951-1955), ac wedi hynny bu'n cysylltu ei dynged â Conservatoire Leningrad am amser hir. Yma, N. Rabinovich (1955-1960) oedd ei arweinydd yn y dosbarth o arwain opera a symffoni. Yna, tan 1966, gwellodd yr arweinydd ifanc ei astudiaethau ôl-raddedig gydag E. Mravinsky a N. Rabinovich. Fodd bynnag, nid oedd y dosbarthiadau yn atal Yarvi rhag dechrau gwaith ymarferol. Yn ei arddegau, perfformiodd ar y llwyfan cyngerdd fel syloffonydd, chwaraeodd y drymiau yng Ngherddorfa Symffoni Radio Estonia ac yn Theatr Estonia. Wrth astudio yn Leningrad,…

 • Arweinyddion

  Mariss Arvydovych Jansons (Mariss Jansons) |

  Maris Jansson Dyddiad geni 14.01.1943 Dyddiad marw 30.11.2019 Arweinydd y proffesiwn Gwlad Rwsia, Undeb Sofietaidd Undeb Sofietaidd Mae Maris Jansons yn haeddiannol ymhlith arweinwyr mwyaf rhagorol ein hoes. Cafodd ei eni yn 1943 yn Riga. Ers 1956, bu'n byw ac yn astudio yn Leningrad, lle bu ei dad, yr arweinydd enwog Arvid Jansons, yn gynorthwyydd i Yevgeny Mravinsky yng Ngherddorfa Symffoni Academaidd y Leningrad Anrhydeddus Gydweithfa Rwsiaidd. Astudiodd Jansons Jr. ffidil, fiola a phiano yn yr ysgol gerdd arbenigol uwchradd yn y Leningrad Conservatory. Graddiodd o Conservatoire Leningrad gydag anrhydedd mewn arwain o dan yr Athro Nikolai Rabinovich. Yna gwellodd yn Fienna gyda Hans Swarovski ac yn…

 • Arweinyddion

  Арвид Кришевич Янсонс (Arvid Jansons) |

  Arvid Jansons Dyddiad geni 23.10.1914 Dyddiad marw 21.11.1984 Arweinydd y proffesiwn Gwlad yr Undeb Sofietaidd Artist Pobl yr Undeb Sofietaidd (1976), enillydd Gwobr Stalin (1951), tad Maris Jansons. Ynglŷn â cherddorfa symffoni Ffilharmonig Leningrad, ysgrifennodd brawd iau ensemble anrhydeddus y weriniaeth, V. Solovyov-Sedoy: “Rydym ni, gyfansoddwyr Sofietaidd, mae'r gerddorfa hon yn arbennig o annwyl. Efallai nad yw’r un grŵp symffoni yn y wlad yn rhoi cymaint o sylw i gerddoriaeth Sofietaidd â’r gerddorfa ffilarmonig “ail” fel y’i gelwir. Mae ei repertoire yn cynnwys dwsinau o weithiau gan gyfansoddwyr Sofietaidd. Mae cyfeillgarwch arbennig yn cysylltu'r gerddorfa hon â chyfansoddwyr Leningrad. Perfformiwyd y rhan fwyaf o’u cyfansoddiadau gan y gerddorfa hon.”…

 • Arweinyddion

  Marek Janowski |

  Marek Janowski Dyddiad geni 18.02.1939 Arweinydd proffesiwn Gwlad Yr Almaen Ganed Marek Janowski ym 1939 yn Warsaw. Cefais fy magu ac astudio yn yr Almaen. Wedi ennill profiad sylweddol fel arweinydd (arwain cerddorfeydd yn Aix-la-Chapelle, Cologne a Düsseldorf), derbyniodd ei swydd arwyddocaol gyntaf - swydd cyfarwyddwr cerdd yn Freiburg (1973-1975), ac yna swydd debyg yn Dortmund ( 1975-1979). Yn ystod y cyfnod hwn, derbyniodd Maestro Yanovsky lawer o wahoddiadau ar gyfer cynyrchiadau opera a gweithgareddau cyngerdd. Ers diwedd y 1970au, mae wedi llwyfannu perfformiadau’n rheolaidd yn theatrau mwyaf blaenllaw’r byd: yn y New York Metropolitan Opera, yn y Bavarian State Opera ym Munich, mewn tai opera yn Berlin, Hamburg,…

 • Arweinyddion

  Pavel Arnoldovich Yadykh (Yadykh, Pavel) |

  Yadykh, Pavel Dyddiad geni 1922 Arweinydd proffesiwn Gwlad yr Undeb Sofietaidd Hyd at 1941, chwaraeodd Yadykh y ffidil. Torrodd y rhyfel ar ei astudiaethau: gwasanaethodd y cerddor ifanc yn y Fyddin Sofietaidd, cymerodd ran yn amddiffyn Kyiv, Volgograd, dal Budapest, Fienna. Ar ôl dadfyddino, graddiodd o'r Conservatoire Kyiv, yn gyntaf fel feiolinydd (1949), ac yna fel arweinydd gyda G. Kompaneyts (1950). Gan ddechrau gweithio'n annibynnol fel arweinydd yn Nikolaev (1949), bu wedyn yn arwain cerddorfa symffoni Ffilharmonig Voronezh (1950-1954). Yn y dyfodol, mae gweithgareddau'r artist yn gysylltiedig yn agos â Gogledd Ossetia. Ers 1955 bu'n bennaeth y gerddorfa symffoni yn Ordzhonikidze; yma…

 • Arweinyddion

  Mikhail Vladimirovich Yurovsky |

  Michail Jurowski Dyddiad geni 25.12.1945 Dyddiad marw 19.03.2022 Arweinydd proffesiwn Gwlad Rwsia, Undeb Sofietaidd Mikhail Yurovsky Tyfodd i fyny mewn cylch o gerddorion enwog yr hen Undeb Sofietaidd - megis David Oistrakh, Mstislav Rostropovich, Leonid Kogan, Emil Gilels, Aram Khachaturian. Roedd Dmitri Shostakovich yn ffrind agos i'r teulu. Roedd nid yn unig yn aml yn siarad â Mikhail, ond hefyd yn chwarae'r piano mewn 4 llaw gydag ef. Cafodd y profiad hwn ddylanwad mawr ar y cerddor ifanc yn y blynyddoedd hynny, ac nid yw’n gyd-ddigwyddiad fod Mikhail Yurovsky heddiw yn un o ddehonglwyr mwyaf blaenllaw cerddoriaeth Shostakovich. Yn 2012, dyfarnwyd Gwobr Ryngwladol Shostakovich iddo, a gyflwynwyd gan…

 • Arweinyddion

  Dmitri Jurowski (Dmitri Jurowski) |

  Dmitri Jurowski Dyddiad geni 1979 Arweinydd proffesiwn Gwlad Rwsia Ganed Dmitry Yurovsky, cynrychiolydd ieuengaf y llinach gerddorol enwog, ym Moscow ym 1979. Yn chwech oed, dechreuodd astudio sielo yn Ysgol Gerdd Ganolog y Moscow State Conservatory. Ar ôl i'r teulu symud i'r Almaen, parhaodd â'i astudiaethau yn y dosbarth soddgrwth ac, ar gam cychwynnol ei yrfa gerddorol, perfformiodd fel sielydd cyngerdd yn y gerddorfa ac mewn ensembles. Ym mis Ebrill 2003, dechreuodd astudio arwain yn Ysgol Gerdd Hans Eisler yn Berlin. Fe wnaeth canfyddiad cynnil o opera helpu Dmitry Yurovsky i sicrhau llwyddiant mewn arwain opera a…

 • Arweinyddion

  Alexander Yurlov (Alexander Yurlov).

  Alexander Yurlov Dyddiad geni 11.08.1927 Dyddiad marw 02.02.1973 Arweinydd proffesiwn Gwlad yr Undeb Sofietaidd Mr Côrfeistr. Cofio Alexander Yurlov Byddai'r dyddiau hyn wedi nodi 80 mlynedd ers genedigaeth Alexander Yurlov. Yn gôrfeistr rhagorol ac yn ffigwr eiconig yn adeiladwaith diwylliant corawl Rwsia, bu’n byw am ychydig o sarhaus – dim ond 45 mlynedd. Ond yr oedd yn bersonoliaeth mor amlochrog, llwyddodd i wneud cymaint hyd yn hyn fel bod ei fyfyrwyr, ei ffrindiau, ei gyd-gerddorion yn ynganu ei enw gyda pharch mawr. Alexander Yurlov - cyfnod yn ein celf! Yn ystod plentyndod, syrthiodd llawer o dreialon i'w lot, gan ddechrau o'r gaeaf gwarchae yn Leningrad, pan,…

 • Arweinyddion

  Andriy Yurkevych |

  Andriy Yurkevich Dyddiad geni 1971 Arweinydd y proffesiwn Gwlad Wcráin Ganed Andriy Yurkevich yn yr Wcrain yn ninas Zborov (rhanbarth Ternopil). Ym 1996 graddiodd o Academi Gerdd Genedlaethol Lviv a enwyd ar ei hôl. NV Lysenko yn arwain mewn opera a symffoni, dosbarth yr Athro Yu.A. Lutsiva. Gwellodd ei sgiliau perfformio fel arweinydd yn y Pwyleg Opera Cenedlaethol a Theatr Ballet yn Warsaw, yn Academi Cerddoriaeth Chidzhana (Siena, yr Eidal). Enillydd Gwobr Arbennig y Gystadleuaeth Genedlaethol. CV Turchak yn Kyiv. Ers 1996 mae wedi gweithio fel arweinydd yn y National Opera a Theatr Ballet. Solomiya Krushelnytska yn Lvov. Gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf…

 • Arweinyddion

  Christoph Eschenbach |

  Christopher Eschenbach Dyddiad geni 20.02.1940 Arweinydd proffesiwn, pianydd Country Germany Cyfarwyddwr Artistig a Phrif Arweinydd Cerddorfa Symffoni Genedlaethol Washington a Chanolfan Kennedy ar gyfer y Celfyddydau Perfformio, mae Christoph Eschenbach yn gydweithredwr parhaol gyda cherddorfeydd a thai opera enwocaf y byd. Yn fyfyriwr i George Sell a Herbert von Karajan, arweiniodd Eschenbach ensembles fel yr Orchester de Paris (2000-2010), Cerddorfa Symffoni Philadelphia (2003-2008), Cerddorfa Symffoni Radio Gogledd yr Almaen (1994-2004), Symffoni Houston Cerddorfa (1988)-1999), Cerddorfa Tonhalle; roedd yn gyfarwyddwr artistig gwyliau cerdd yn Ravinia a Schleswig-Holstein. Tymor 2016/17 yw seithfed a thymor olaf y maestro yn yr NSO a’r Kennedy…