• Erthyglau

  Hanes y piano yng nghyd-destun cynnydd y byd

  Ydych chi erioed wedi meddwl am y llwybr y mae'n rhaid i wrthrychau unigol, gweddol bob dydd sy'n ein hamgylchynu mewn bywyd bob dydd fynd drwyddo? Er enghraifft, beth yw hanes piano? Os nad ydych chi wedi meddwl am y peth neu os ydych chi wedi diflasu ar y stori, yna byddaf yn eich rhybuddio ar unwaith rhag ei ​​darllen: bydd, bydd dyddiadau a bydd llawer o ffeithiau y byddaf yn ceisio eu gwneud, i goreu fy nerth cymedrol, nid mor sych ag y gosododd eu hathrawon allan yn yr ysgol. Piano fel aberth canlyniad cynnydd Nid yw Cynnydd yn aros yn ei unfan ac, unwaith y bydd llygaid gogl a swmpus, mae monitorau a setiau teledu modern yn gwneud merched sydd bob amser ar ddiet…

 • Erthyglau

  Perthnasau hynafol y piano: hanes datblygiad yr offeryn

  Mae'r piano ei hun yn fath o pianoforte. Gellir deall y piano nid yn unig fel offeryn gyda threfniant fertigol o linynnau, ond hefyd fel piano, lle mae'r tannau'n cael eu hymestyn yn llorweddol. Ond dyma’r piano modern yr ydym wedi arfer ei weld, a chyn hynny roedd amrywiaethau eraill o offerynnau llinynnol allweddellau nad oes ganddynt fawr ddim yn gyffredin â’r offeryn yr ydym wedi arfer ag ef. Amser maith yn ôl, gallai rhywun gwrdd ag offerynnau o'r fath fel y piano pyramidaidd, telyn piano, biwro piano, telyn piano a rhai eraill. I ryw raddau, gellir galw'r clavichord a'r harpsicord yn rhagflaenwyr y piano modern. Ond…

 • Erthyglau

  Clavicytherium

  Mae'r claviciterium, neu claviciterium (Ffrangeg clavecin fertigol; Eidaleg cembalo verticale, clavicytherium Lladin Canol - “keyboard cithara”) yn fath o harpsicord gyda threfniant fertigol o'r corff a'r llinynnau (Ffrangeg clavecin fertigol; Eidaleg cembalo verticale). Fel y piano, cymerodd yr harpsicord lawer o le, felly cyn bo hir crëwyd fersiwn fertigol ohono, a elwid yn “claviciterium”. Roedd yn offeryn taclus, cryno, math o delyn gyda bysellfwrdd. Er hwylustod chwarae, cadwodd bysellfwrdd y claviciterium safle llorweddol, gan ei fod mewn awyren yn berpendicwlar i awyren y tannau, a derbyniodd y mecanwaith gêm ddyluniad ychydig yn wahanol ar gyfer trosglwyddo…

 • Erthyglau

  Y clavichord – rhagflaenydd y piano

  CLAVICHORD ( Lladin hwyr clavichordium , o'r Lladin clavis - cywair a Groeg χορδή - llinyn) - offeryn cerdd clampio offerynnau taro llinynnol bach â bysellfwrdd - yw un o ragflaenwyr y piano. Mae'r clavichord fel piano Yn allanol, mae'r clavichord yn edrych fel piano. Mae ei gydrannau hefyd yn achos gyda bysellfwrdd a phedwar stand. Fodd bynnag, dyma lle mae'r tebygrwydd yn dod i ben. Cafodd sain y clavichord ei dynnu diolch i fecaneg tangiad. Beth oedd mecanwaith o'r fath? Ar ddiwedd y cywair, mae gan y clavichord bin metel gyda phen gwastad - tangiad (o'r Lladin tangens - cyffwrdd, cyffwrdd), sydd, pan fydd yr allwedd yn cael ei wasgu,…

 • Erthyglau

  Harpsicord

  harpsicord [Ffrangeg] clavecin, o Late Lat. clavicymbalum, o lat. clavis – allwedd (felly’r allwedd) a symbalum – symbalau] – offeryn cerdd allweddell wedi’i blycio. Yn hysbys ers yr 16eg ganrif. (dechreuwyd ei adeiladu mor gynnar â'r 14eg ganrif), mae'r wybodaeth gyntaf am yr harpsicord yn dyddio'n ôl i 1511; mae'r offeryn hynaf o waith Eidalaidd sydd wedi goroesi hyd heddiw yn dyddio'n ôl i 1521. Mae'r harpsicord yn tarddu o'r psalterium (o ganlyniad i ail-greu ac ychwanegu mecanwaith bysellfwrdd). I ddechrau, roedd siâp yr harpsicord yn beadronglog ac yn ymdebygu o ran ymddangosiad clavicord “rhydd”, ac roedd ganddo linynnau o wahanol hyd yn wahanol (pob allwedd…

 • Erthyglau

  Organ (rhan 2): strwythur yr offeryn

  Wrth ddechrau stori am strwythur offeryn organ, dylai un ddechrau gyda'r rhai mwyaf amlwg. Rheolydd o bell Mae consol organ yn cyfeirio at y rheolyddion sy'n cynnwys yr holl allweddi, symudwyr a phedalau niferus. Mae consol organ Felly i ddyfeisiadau hapchwarae yn cynnwys llawlyfrau a phedalau. К timbre – switshis cofrestr. Yn ogystal â nhw, mae'r consol organ yn cynnwys: switshis deinamig - sianeli, amrywiaeth o switshis traed ac allweddi copwla sy'n trosglwyddo cofrestrau un llawlyfr i'r llall. Mae gan y rhan fwyaf o organau gopulas ar gyfer newid cofrestrau i'r prif lawlyfr. Hefyd, gyda chymorth liferi arbennig, gall yr organydd newid rhwng gwahanol gyfuniadau o'r…

 • Erthyglau

  Organ: hanes yr offeryn (rhan 1)

  “Brenin Offer” Y mwyaf, trymaf, gyda'r ystod ehangaf o synau a gynhyrchir, mae'r organ wedi bod yn dipyn o chwedl yn y cnawd erioed. Wrth gwrs, nid oes gan yr organ unrhyw beth i'w wneud â'r piano yn uniongyrchol. Dim ond i berthnasau pellaf yr offeryn bysellfwrdd llinynnol hwn y gellir ei briodoli. Bydd yn troi allan i fod yn ewythr-organ gyda thri llawlyfr sydd ychydig yn debyg i'r bysellfwrdd piano, criw o bedalau nad ydynt yn cymedroli sain yr offeryn, ond eu hunain yn cario llwyth semantig ar ffurf sain arbennig o isel. cofrestr, a phibellau plwm trwm enfawr sy'n disodli'r tannau yn y…

 • Erthyglau

  Spinet

  Offeryn cerdd llinynnol bach domestig wedi'i blycio gan fysellfyrddau o'r 3th-6fed ganrif yw SPINET (spietta Eidalaidd, epinette Ffrangeg, espineta Sbaeneg, Spinett Almaeneg, o'r Lladin spina - drain, drain). Fel rheol, roedd yn bwrdd gwaith ac nid oedd ganddo ei goesau ei hun. Math o cembalo (harpsicord). Yn allanol, mae'r asgwrn cefn ychydig fel piano. Mae'n gorff sy'n sefyll ar bedwar stand. Mae ganddo siâp trapezoidal neu hirgrwn XNUMX-XNUMX-glo (yn wahanol i'r virginal hirsgwar). Prif ran y corff yw'r bysellfwrdd. Mae gorchudd ar ei ben, a gallwch weld y tannau, y pegiau tiwnio a'r coesyn yn codi. Mae'r holl gydrannau hyn yn y popty.…

 • Erthyglau

  Dewis sedd piano

  Er mwyn dewis y lle mwyaf addas ar gyfer gosod y piano, mae angen i chi ymgynghori ag arbenigwyr yn y maes hwn neu gyda tuner. Dylid nodi bod acwsteg yn cael ei effeithio, er enghraifft, gan ba ddeunydd y gwneir y llawr a'r waliau yn yr ystafell, yn ogystal â pha ffabrigau penodol (draperies) a charpedi sy'n cael eu defnyddio y tu mewn i'ch fflat neu dŷ preifat. Mae ansawdd sain offeryn cerdd hefyd yn dibynnu ar acwsteg gyffredinol yr ystafell. Rhaid gosod y piano yn y fath fodd fel bod y sain ohono yn dod yn uniongyrchol i'r ystafell ei hun. Wrth osod piano neu grand…

 • Erthyglau

  Hanes creu a datblygiad y syntheseisydd

  Sut daeth y syntheseisydd sain i fodolaeth? Gwyddom i gyd yn iawn bod y piano yn amlbwrpas iawn fel offeryn, a dim ond un o'i agweddau yw'r syntheseisydd, a allai newid pob cerddoriaeth yn radical, ehangu ei alluoedd i derfynau na allai cyfansoddwyr clasurol hyd yn oed eu dychmygu. Ychydig iawn o bobl sy'n gwybod pa lwybr a deithiwyd cyn i'r syntheseisydd sy'n gyfarwydd i ni ymddangos. Rwy'n prysuro i lenwi'r bwlch hwn. Rwy’n meddwl nad yw’n werth ailadrodd yr araith fuddugoliaethus am gynnydd technolegol. Gallwch ddarllen am hanes y piano yma. A wnaethoch chi adnewyddu'r erthygl yn eich cof, ei darllen am y tro cyntaf, neu benderfynu ei hanwybyddu…