• Dysgu Chwarae

  Sut i ddysgu chwarae Drymiau o'r dechrau

  Heddiw byddwn yn siarad a yw'n bosibl dysgu sut i chwarae'r drymiau os nad oes gennych unrhyw brofiad o gwbl. Yr hyn sydd angen i chi ddechrau dysgu ar hyn o bryd, yr hyn y gall athrawon ei ddysgu i chi a beth sydd angen i chi ei wneud i feistroli'r dechneg o chwarae'r cit drymiau yn gyflym. Ble i ddechrau? Y peth cyntaf sydd angen i chi benderfynu drosoch eich hun yw beth yw eich nod o ddysgu: ydych chi eisiau chwarae mewn grŵp neu drosoch eich hun, ymlacio, deall rhywbeth newydd neu ddatblygu synnwyr o rythm? Nesaf, rydyn ni'n dewis yr arddull rydyn ni am ei chwarae: roc, jazz, swing, neu hyd yn oed gerddoriaeth gerddorfaol glasurol. Yn hollol unrhyw un…

 • Sut i Ddewis

  Sut i ddewis pecyn drymiau

  Set drymiau (set drymiau, eng. drumkit) – set o ddrymiau, symbalau ac offerynnau taro eraill wedi'u haddasu ar gyfer chwarae cyfleus i gerddor drymiwr. Defnyddir yn gyffredin mewn jazz, blues, roc a phop. Fel arfer, defnyddir ffyn drymiau, brwshys a churwyr amrywiol wrth chwarae. Mae'r uwch-het a'r drwm bas yn defnyddio pedalau, felly mae'r drymiwr yn chwarae wrth eistedd ar gadair neu stôl arbennig. Yn yr erthygl hon, bydd arbenigwyr y siop “Myfyriwr” yn dweud wrthych sut i ddewis yr union set drwm sydd ei angen arnoch chi, a pheidio â gordalu ar yr un pryd. Er mwyn i chi allu mynegi'ch hun yn well a chyfathrebu â cherddoriaeth. Dyfais set drymiau Mae’r pecyn drymiau safonol yn cynnwys yr eitemau canlynol: Symbalau : – Crash – Symbal gyda hisian pwerus…

 • Sut i Ddewis

  Sut i ddewis symbalau ar gyfer eich cit drymiau

  Offeryn cerdd taro yw symbalau gyda thraw amhenodol. Mae platiau wedi bod yn hysbys ers yr hen amser, a ddarganfuwyd yn Armenia (VII ganrif CC), Tsieina, India, yn ddiweddarach yng Ngwlad Groeg a Thwrci. Maent yn ddisg siâp convex wedi'i wneud o aloion arbennig trwy gastio a gofannu dilynol. Mae twll yng nghanol y symbal ar gyfer gosod yr offeryn ar stand arbennig. Ymhlith prif dechnegau'r gêm: taro symbalau crog gyda gwahanol ffyn a mallets, taro symbalau pâr yn erbyn ei gilydd, chwarae gyda bwa. Mewn jargon, weithiau mae cerddorion yn galw set o symbalau yn “haearn” Yn yr erthygl hon, bydd arbenigwyr y siop “Myfyriwr” yn dweud wrthych sut i ddewis y symbalau drwm sydd eu hangen arnoch chi, a pheidio â gordalu yn y…

 • Sut i Ddewis

  Sut i ddewis pedal drwm bas

  Daw jazz i'r amlwg ar ddiwedd y 19eg ganrif. Tua 1890, dechreuodd drymwyr yn New Orleans deilwra eu drymiau i gyd-fynd ag amodau'r llwyfan fel y gallai un perfformiwr chwarae sawl offeryn ar unwaith. Roedd citiau drymiau cynnar yn cael eu hadnabod wrth yr enw hyrwyddo byr “trap kit”. Ciciwyd drwm bas y gosodiad hwn neu defnyddiwyd pedal heb sbring , na ddychwelodd i'w safle gwreiddiol ar ôl cael ei daro, ond ym 1909 dyluniodd F. Ludwig y pedal drwm bas cyntaf gyda sbring dychwelyd. Rhyddhawyd y pedal drwm bas dwbl cyntaf gan Drum Workshop yn 1983. Nawr nid oes rhaid i ddrymwyr ddefnyddio dau ddrwm bas, ond dim ond…

 • Sut i Ddewis

  Sut i ddewis djembe

  Drwm siâp goblet o Orllewin Affrica yw Djembe gyda gwaelod cul agored a thop llydan, ac mae pilen croen wedi'i hymestyn arno - gafr gan amlaf. O ran siâp, mae'n perthyn i'r drymiau siâp goblet fel y'u gelwir, o ran cynhyrchu sain - i fembranoffonau. Mae'r djembe yn cael ei chwarae gyda'r dwylo. Offeryn traddodiadol Mali yw'r djembe. Daeth yn eang diolch i gyflwr cryf Mali a sefydlwyd yn y 13eg ganrif, lle treiddiodd y djembe i diriogaeth Gorllewin Affrica i gyd - Senegal, Gini, yr Arfordir Ifori, ac ati. Fodd bynnag, dim ond yn y Gorllewin y daeth yn hysbys i'r Gorllewin. 50s. XX ganrif, pan fydd yr ensemble cerddoriaeth a dawns Les Ballets…

 • Sut i Ddewis

  Sut i ddewis ffyn drymiau

  Defnyddir ffyn drymiau i chwarae offerynnau taro. Fe'i gwneir fel arfer o bren (masarnen, cyll, derw, oestrwydd, ffawydd). Mae yna hefyd fodelau wedi'u gwneud yn gyfan gwbl neu'n rhannol o ddeunyddiau artiffisial - polywrethan, alwminiwm, ffibr carbon, ac ati. Yn aml mae achosion o wneud blaen ffon o ddeunyddiau artiffisial, tra bod "corff" y ffon yn dal i fod yn bren. Nawr mae awgrymiadau neilon yn dod yn fwy a mwy poblogaidd, oherwydd eu nodweddion gwrthsefyll gwisgo eithriadol. Yn yr erthygl hon, bydd arbenigwyr y siop "Myfyriwr" yn dweud wrthych sut i ddewis y ffyn drymiau sydd eu hangen arnoch chi, a pheidio â gordalu ar yr un pryd. Strwythur y ffon drwm Y casgen yw ardal cydbwysedd y ffon. Corff - y rhan fwyaf o…

 • Sut i Ddewis

  Beth yw cyfrinach drymiau electronig da?

  Dros yr hanner canrif ddiwethaf, mae offerynnau digidol wedi dod i mewn i'r byd cerddoriaeth yn gadarn. Ond mae drymiau electronig wedi cymryd lle arbennig ym mywyd pob drymiwr, boed yn ddechreuwr neu'n weithiwr proffesiynol. Pam? Dyma ychydig o driciau drymiau digidol y mae angen i unrhyw gerddor eu gwybod. Rhif cyfrinachol 1. Modiwl. Mae citiau drymiau electronig yn gweithio ar yr un egwyddor ag unrhyw offeryn digidol. Yn y stiwdio, caiff sain ei recordio - samplau - ar gyfer pob drwm ac ar gyfer trawiadau o gryfder a thechneg gwahanol. Maent yn cael eu gosod yn y cof ac mae'r sain yn cael ei chwarae pan fydd y ffon yn taro'r synhwyrydd. Os yw ansawdd pob drwm yn bwysig mewn set drymiau acwstig, yna mae'r modiwl yn bwysig yma…

 • Erthyglau

  Hanes drymiau

  Offeryn cerdd taro yw'r drwm. Y rhagofynion cyntaf ar gyfer y drwm oedd synau dynol. Roedd yn rhaid i bobl hynafol amddiffyn eu hunain rhag bwystfil rheibus trwy guro eu brest a chanu cri. O'i gymharu â heddiw, mae drymwyr yn ymddwyn yr un ffordd. Ac maent yn curo eu hunain yn y frest. Ac maen nhw'n sgrechian. Cyd-ddigwyddiad anhygoel. Aeth blynyddoedd heibio, esblygodd dynoliaeth. Mae pobl wedi dysgu cael synau o ddulliau byrfyfyr. Ymddangosodd gwrthrychau tebyg i drwm modern. Cymerwyd corff gwag fel sail, tynnwyd pilenni arno ar y ddwy ochr. Gwnaethpwyd y pilenni o groen anifeiliaid, a'u tynnu ynghyd gan wythiennau'r un anifeiliaid. Yn ddiweddarach, defnyddiwyd rhaffau ar gyfer hyn. Y dyddiau hyn, defnyddir caewyr metel. Drymiau - hanes,…