Termau Cerdd

Os ydych chi'n cychwyn ar eich taith gerddorol, gall fod fel concro iaith hollol newydd. Fodd bynnag, peidiwch â chynhyrfu - rydym wedi llunio geirfa cerddor, sy'n cynnwys yr holl dermau cerddorol sylfaenol. Gadewch i ni ddechrau dehongli! Heb oedi ymhellach, dyma dermau cerddorol i ehangu eich gwybodaeth fel artist. Bydd y derminoleg gerddorol hon nid yn unig yn eich helpu i ddeall cerddoriaeth, ond bydd hefyd yn eich helpu i gyfathrebu â phobl greadigol eraill.

 • Termau Cerdd

  Vivace, vivo; vivache, vivo |

  Geiriadur categorïau termau a chysyniadau Eidaleg, goleuo. – yn fyw, yn fywiog Term sy'n pennu natur fywiog y perfformiad o gerddoriaeth. Fel dynodiadau tebyg eraill, fe'i gosodwyd ar ddechrau'r gwaith i ddangos goruchafiaeth. mae'n cynnwys effaith (gweler Damcaniaeth effaith). I ddechrau, nid oedd yn gysylltiedig â'r syniad o u2bu19btempo ac fe'i defnyddiwyd gan Ch. arr. fel ychwanegiad at dermau eraill (allegro v., allegretto v., andante v., etc.), ond fel dynodiad annibynnol – dim ond mewn dramâu, y penderfynwyd eu tempo gan eu genre (march, polonaise, ac ati) .). Gan ddechrau o'r llawr XNUMXnd. Mae'r XNUMXfed ganrif yn rhannol yn colli ei ystyr gwreiddiol ac yn dod yn…

 • Termau Cerdd

  Pawb, тутти |

  Geiriadur categorïau termau a chysyniadau ital.... – pob un 1) Chwarae holl offerynnau'r gerddorfa ar y cyd. Yn yr 17eg ganrif y gair “T.” a ddefnyddir fel cyfystyr ar gyfer y termau ripieno, omnes, plenus chorus, etc., sy'n dynodi sain ar y cyd pob côr, grŵp o offerynnau ac organau mewn aml-gôr wok.-instr. prod. Yn y 18fed ganrif mewn concerto grosso a genres eraill sy'n defnyddio'r egwyddor o gyfosod masau sain, roedd y gair tutti yn y sgôr yn nodi cofnod pob offeryn yn yr adrannau ripieno ar ôl y dynodiad unawd yn concertino. Yn y cyfnod modern mae'r gerddorfa yn gwahaniaethu rhwng T. mawr a bach; mae'r ail yn ymwneud â chyfranogiad…

 • Termau Cerdd

  Amser wedi'i ddwyn, тeмпо рубaто |

  Geiriadur categorïau termau a chysyniadau Eidaleg, goleuo. – cyflymder wedi'i ddwyn Yn rhydd i rythmig. ynghylch y gerddoriaeth. perfformiad, er mwyn mynegiant emosiynol, gwyro oddi wrth dempo unffurf. Tarddodd y term yn wok. cerddoriaeth y cyfnod Baróc (Tosi RF, Opinioni de cantori antichi e moderni o siene osservazioni sopra il canto figurato, Bologna, 1723, cyfieithiad Rwsieg yn y llyfr: Mazurin K., “Singing Methodology”, rhan 1, M., 1902) ac yn wreiddiol yn golygu y rhyddid i wrthod y brif felodaidd. lleisiau o'r cyfeiliant yn perfformio ar dempo cyson. Am gymhwysiad y cyfryw T. r. instr. ysgrifennodd gerddoriaeth yn ei Skr. ysgol L. Mozart. Yng ngherddoriaeth clavier y…

 • Termau Cerdd

  Strambotto, strambotto |

  Categorïau geiriadur termau a chysyniadau ital.; Hen Ffrangeg. estrabot; Esrambote Sbaeneg Ffurf farddonol a oedd yn gyffredin yn yr Eidal yn y 14eg a'r 15fed ganrif. Cerdd un-llinell 8 llinell yw S.. Gall odli fod yn wahanol. Prif amrywiaeth S. – hyn a elwir. cyfarfu'r wythfed Rufeinig, neu'n syml yr wythfed (abab abcc), ac ati yr wythfed Sicilian, neu Sicilian (ababab), ayb. Defnyddiwyd y ffurf yn eang mewn cerddi yn cynrychioli efelychiadau o farddoniaeth werin. Yr awdur enwocaf oedd Serafino dal 'Aquila o Rufain. Ers ei sefydlu, bu S. yn agos gysylltiedig â cherddoriaeth - byddai beirdd yn aml yn creu S. fel wok. byrfyfyr ynghyd â liwt. Mae’r casgliadau llawysgrifau sydd wedi goroesi a…

 • Termau Cerdd

  Staccato, staccato |

  Geiriadur categorïau termau a chysyniadau ital.... – yn sydyn, o staccare – rhwygo, gwahanu Perfformiad byr, sydyn o seiniau, gan eu gwahanu'n glir oddi wrth ei gilydd. Yn perthyn i'r prif ddulliau o gynhyrchu sain, mae'r gwrthwyneb i legato - perfformiad cydlynol o seiniau gyda'r trawsnewidiadau llyfnaf, anweladwy posibl o un i'r llall. Fe'i dynodir gan y gair “staccato” (abbr. – stacc, arwydd cyffredinol ar gyfer darn cymharol estynedig) neu ddot yn y nodyn (a osodir fel arfer ar y pen, uwchben neu islaw, yn dibynnu ar leoliad y coesyn). Yn y gorffennol, roedd lletemau mewn nodiadau hefyd yn gweithredu fel arwyddion staccato; dros amser, daethant i olygu…

 • Termau Cerdd

  Spiccato, спиккaто |

  Categorïau geiriadur termau a chysyniadau ital., o spiccare – i rwygo, gwahanu, abbr. - sbeis. Trawiad a ddefnyddir wrth chwarae offerynnau bwa llinynnol. Yn cyfeirio at y grŵp o strôc “neidio”. Gyda S., mae'r sain yn cael ei dynnu trwy daflu'r bwa ar y llinyn o bellter byr; gan fod y bwa ar unwaith yn adlamu o'r llinyn, mae'r sain yn fyr, herciog. O'r S. dylech wahaniaethu rhwng y sautillé strôc bwa (sautilli, Ffrangeg, a sautiller - neidio, bownsio), sydd hefyd yn perthyn i'r grŵp o strôc “neidio”. Perfformir y strôc hwn gan symudiadau cyflym a bach y bwa, yn gorwedd ar y llinyn a dim ond ychydig yn adlamu oherwydd yr elastigedd a…

 • Termau Cerdd

  Cefnogir, состенуто |

  Geiriadur categorïau termau a chysyniadau Eidaleg, goleuo. – dwys, yn ogystal ag atal, dwys; abbr. - sost. Perfformio dynodiad. Yn dangos bod pob sain yn cael ei chadw ar yr un lefel cyfaint (heb bylu) nes iddo ddod i ben. Mae S. yn atal brys ac felly fel arfer yn awgrymu tempo cymedrol (Roso sostenuto ar ddechrau 7fed symffoni Beethoven a symffoni 1af Brahms). Fodd bynnag, ar ddechrau 4edd symffoni PI Tchaikovsky, mae'r dynodiad sostenuto yn nodi'n bennaf hyd y synau, nid natur “ffanffer” y perfformiad. Mewn achosion lle mae'r term "S." ynghyd â dynodiad tempo, ch. arr. cymhedrol, eg. Mae andante sostenuto, fel rheol, yn golygu haid benodol…

 • Termau Cerdd

  Sforzando, sforzando |

  Categorïau geiriadur termau a chysyniadau sforzato, forzato (sforzato, forzato, ital., o sforzare, forzare - cryfder straen; abbr. sf, sfz, fz Dynodiad sy'n rhagnodi perfformiad uwch o sain neu gord, y mae'n sefyll ag ef. Ers hynny mae'r 19eg ganrif ynghyd â rinforzando (rin-forzato) yn aml yn cael ei ystyried yn gyfystyr â sforzato piano (sfp), hy sf wedi'i ddilyn gan biano. abbr. ffz, sffz).

 • Termau Cerdd

  Ystyriwyd, ритенуто |

  Geiriadur categorïau termau a chysyniadau Eidaleg, goleuo. – carcharor; abbr. rit. Nid yw'r dynodiad o arafu'r tempo a ddefnyddir mewn ysgrifennu cerddorol, yn wahanol i rallentando a ritardando, yn llyfn, yn raddol, ond yn gyflym, bron yn syth. Fe'i defnyddir hefyd mewn cyfuniad â'r gair roso (ychydig). Mae tempo newydd, arafach yn cael ei gynnal heb ei newid hyd nes y dynodir tempo, sy'n rhagnodi dychwelyd i'r tempo blaenorol. Gan fod y talfyriad R. (rit.) yn cyd-fynd â'r talfyriad ritardando, wrth ei ddehongli, rhaid i'r perfformiwr gydymffurfio â'i awen. blas.