Cyfansoddwyr

Cerddoriaeth glasurol - gweithiau cerddorol rhagorol sydd wedi'u cynnwys yng nghronfa aur diwylliant cerddorol y byd. Mae gweithiau cerddorol clasurol yn cyfuno dyfnder, cynnwys, arwyddocâd ideolegol â pherffeithrwydd ffurf. Gellir dosbarthu cerddoriaeth glasurol fel gweithiau a grëwyd yn y gorffennol, yn ogystal â chyfansoddiadau cyfoes.  Mae'r adran hon yn dwyn ynghyd y cyfansoddwyr cerddoriaeth glasurol enwocaf, y mae eu gweithiau'n cyrraedd mwy na miliwn o ffrydiau'r mis ar wasanaeth ffrydio sain ar-lein mwyaf poblogaidd y byd Spotify.

 • Cyfansoddwyr

  Farid Zagidullovich Yarullin (Farit Yarullin).

  Farit Yarullin Dyddiad geni 01.01.1914 Dyddiad marw 17.10.1943 Cyfansoddwr Proffesiwn Gwlad yr Undeb Sofietaidd Yarullin yw un o gynrychiolwyr yr ysgol gyfansoddwr Sofietaidd amlwladol, a wnaeth gyfraniad sylweddol at greu celf gerddorol Tatar broffesiynol. Er gwaethaf y ffaith bod ei fywyd wedi'i dorri'n fyr yn gynnar iawn, llwyddodd i greu nifer o weithiau arwyddocaol, gan gynnwys bale Shurale, sydd, oherwydd ei ddisgleirdeb, wedi cymryd lle cadarn yn y repertoire o lawer o theatrau yn ein gwlad. Ganed Farid Zagidullovich Yarullin ar 19 Rhagfyr, 1913 (Ionawr 1, 1914) yn Kazan yn nheulu cerddor, awdur caneuon a dramâu ar gyfer offerynnau amrywiol. Cael…

 • Cyfansoddwyr

  Leoš Janáček |

  Leoš Janacek Dyddiad geni 03.07.1854 Dyddiad marw 12.08.1928 Proffesiwn cyfansoddwr Gwlad Gweriniaeth Tsiec L. Janacek meddiannu yn hanes cerddoriaeth Tsiec y ganrif XX. yr un lle o anrhydedd ag yn y XNUMXfed ganrif. – ei gydwladwyr B. Smetana ac A. Dvorak. Y prif gyfansoddwyr cenedlaethol hyn, crewyr y clasuron Tsiec, a ddaeth â chelfyddyd y bobl fwyaf cerddorol hon i lwyfan y byd. Brasluniodd y cerddoregydd Tsiec J. Sheda y portread canlynol o Janáček, wrth iddo aros yng nghof ei gydwladwyr: “…Poeth, cyflym ei dymer, egwyddorol, miniog, difeddwl, gyda hwyliau ansad annisgwyl. Roedd yn fach ei natur, yn stociog, gyda phen mynegiannol,…

 • Cyfansoddwyr

  Kosaku Yamada |

  Kosaku Yamada Dyddiad geni 09.06.1886 Dyddiad marw 29.12.1965 Proffesiwn cyfansoddwr, arweinydd, athro Gwlad Japan Cyfansoddwr Japaneaidd, arweinydd ac athro cerdd. Sylfaenydd ysgol gyfansoddwyr Japan. Mae rôl Yamada - cyfansoddwr, arweinydd, ffigwr cyhoeddus - yn natblygiad diwylliant cerddorol Japan yn wych ac yn amrywiol. Ond, efallai, ei brif rinwedd yw sylfaen y gerddorfa symffoni broffesiynol gyntaf yn hanes y wlad. Digwyddodd hyn yn 1914, yn fuan ar ôl i'r cerddor ifanc gwblhau ei hyfforddiant proffesiynol. Cafodd Yamada ei eni a’i fagu yn Tokyo, lle graddiodd o’r Academi Gerddoriaeth ym 1908, ac yna gwella o dan Max Bruch yn Berlin.…

 • Cyfansoddwyr

  Vladimir Mykhailovych Yurovsky (Vladimir Jurowski).

  Vladimir Jurowski Dyddiad geni 20.03.1915 Dyddiad marw 26.01.1972 Proffesiwn cyfansoddwr Gwlad yr Undeb Sofietaidd Graddiodd o'r Conservatoire Moscow yn 1938 yn nosbarth N. Myaskovsky. Cyfansoddwr o broffesiynoldeb uchel, mae Yurovsky yn cyfeirio'n bennaf at ffurfiau mawr. Ymhlith ei weithiau mae’r opera “Duma about Opanas” (yn seiliedig ar y gerdd gan E. Bagritsky), symffonïau, oratorio “The Feat of the People”, cantatas “Song of the Hero” ac “Youth”, pedwarawdau, concerto piano, switiau symffonig, cerddoriaeth ar gyfer trasiedi Shakespeare “Othello » ar gyfer adroddwr, côr a cherddorfa. Trodd Yurovsky dro ar ôl tro at y genre bale – “Scarlet Sails” (1940-1941), “Today” (yn seiliedig ar yr “Italian Tale” gan M. Gorky, 1947-1949), “Under the Sky of…

 • Cyfansoddwyr

  Gavriil Yakovlevich Yudin (Yudin, Gavriil) |

  Yudin, Gabriel Dyddiad geni 1905 Dyddiad marw 1991 Cyfansoddwr proffesiwn, arweinydd Gwlad yr Undeb Sofietaidd Ym 1967, dathlodd y gymuned gerddorol ddeugain mlynedd ers gweithgareddau arwain Yudin. Yn ystod yr amser sydd wedi mynd heibio ers graddio o Conservatoire Leningrad (1926) gyda E. Cooper a N. Malko (mewn cyfansoddiad gyda V. Kalafati), bu'n gweithio mewn llawer o theatrau y wlad, yn arwain cerddorfeydd symffoni yn Volgograd (1935-1937). ), Arkhangelsk (1937- 1938), Gorky (1938-1940), Chisinau (1945). Daeth Yudin yn ail mewn cystadleuaeth arwain a drefnwyd gan Bwyllgor Radio'r Undeb (1935). Ers 1935, mae'r arweinydd wedi bod yn cynnal cyngherddau yn y rhan fwyaf o ddinasoedd mawr yr Undeb Sofietaidd yn gyson. Am amser hir, Yudin…

 • Cyfansoddwyr

  Andrey Yakovlevich Eshpay |

  Andrey Eshpay Dyddiad geni 15.05.1925 Dyddiad marw 08.11.2015 Proffesiwn cyfansoddwr Gwlad Rwsia, Undeb Sofietaidd Un harmoni – byd sy’n newid … Dylai llais pob cenedl swnio yn polyffoni’r blaned, ac mae hyn yn bosibl os yw artist – llenor, peintiwr, cyfansoddwr – yn mynegi ei feddyliau a'i deimladau yn ei iaith ffigurol frodorol. Po fwyaf cenedlaethol yw artist, y mwyaf unigol ydyw. A. Eshpay Mewn sawl ffordd, roedd bywgraffiad yr arlunydd ei hun yn rhagflaenu cyffyrddiad parchus i'r gwreiddiol mewn celf. Fe wnaeth tad y cyfansoddwr, Y. Eshpay, un o sylfaenwyr cerddoriaeth broffesiynol Mari, ennyn yn ei fab gariad at gelf werin gyda…

 • Cyfansoddwyr

  Gustav Gustavovich Ernesaks |

  Gustav Ernesaks Dyddiad geni 12.12.1908 Dyddiad marw 24.01.1993 Cyfansoddwr proffesiynol Gwlad yr Undeb Sofietaidd Ganed ym 1908 ym mhentref Perila (Estonia) yn nheulu gweithiwr masnach. Astudiodd gerddoriaeth yn y Tallinn Conservatory, gan raddio yn 1931. Ers hynny mae wedi bod yn athro cerdd, yn arweinydd côr a chyfansoddwr blaenllaw o Estonia. Ymhell y tu hwnt i ffiniau SSR Estonia, roedd y grŵp côr a grëwyd ac a gyfarwyddwyd gan Ernesaks, Côr Dynion Talaith Estonia, yn mwynhau enwogrwydd a chydnabyddiaeth. Ernesaks yw awdur yr opera Pühajärv, a lwyfannwyd ym 1947 ar lwyfan Theatr Estonia, a dyfarnwyd Gwobr Stalin i’r opera Shore of Storms (1949).…

 • Cyfansoddwyr

  Ferenc Erkel |

  Ferenc Erkel Dyddiad geni 07.11.1810 Dyddiad marw 15.06.1893 Cyfansoddwr proffesiynol Gwlad Hwngari Fel Moniuszko yng Ngwlad Pwyl neu Smetana yn y Weriniaeth Tsiec, Erkel yw sylfaenydd opera genedlaethol Hwngari. Gyda'i weithgareddau cerddorol a chymdeithasol gweithgar, cyfrannodd at lewyrch digynsail y diwylliant cenedlaethol. Ganed Ferenc Erkel ar 7 Tachwedd, 1810 yn ninas Gyula, yn ne-ddwyrain Hwngari, i deulu o gerddorion. Dysgodd ei dad, athro ysgol Almaeneg a chyfarwyddwr côr eglwys, ei fab i ganu'r piano ei hun. Dangosodd y bachgen alluoedd cerddorol rhagorol ac fe'i hanfonwyd i Pozsony (Pressburg, sydd bellach yn brifddinas Slofacia, Bratislava). Yma, o dan…

 • Cyfansoddwyr

  Florimond Herve |

  Florimond Herve Dyddiad geni 30.06.1825 Dyddiad marw 04.11.1892 Aeth y cyfansoddwr proffesiynol Country France Herve, ynghyd ag Offenbach, i hanes cerddoriaeth fel un o grewyr y genre operetta. Yn ei waith, sefydlir math o berfformiad parodi, gan wawdio'r ffurfiau operatig cyffredinol. Mae libretos ffraeth, a grëir amlaf gan y cyfansoddwr ei hun, yn darparu deunydd ar gyfer perfformiad siriol yn llawn syrpreis; mae ei ariâu a'i ddeuawdau yn aml yn troi'n watwarus o'r awydd ffasiynol am rinwedd lleisiol. Nodweddir cerddoriaeth Herve gan ras, ffraethineb, agosrwydd at y doniau a rhythmau dawns sy'n gyffredin ym Mharis. Ganed Florimond Ronger, a ddaeth yn adnabyddus o dan y ffugenw Herve, ar…

 • Cyfansoddwyr

  Vladimir Robertovich Enke (Enke, Vladimir) |

  Enke, Vladimir Dyddiad geni 31.08.1908 Dyddiad marw 1987 Cyfansoddwr proffesiwn Gwlad yr Undeb Sofietaidd cyfansoddwr. Ym 1917-18 astudiodd yn Conservatoire Moscow mewn piano gyda GA Pakhulsky, yn 1936 graddiodd ohono mewn cyfansoddi gyda V. Ya. Shebalin (a astudiwyd yn flaenorol gydag AN Aleksandrov, NK Chemberdzhi), yn 1937 - ysgol raddedig o dan ei (pennaeth Shebalin), Ym 1925-28 golygydd llenyddol y cylchgrawn "Kultpokhod". Ym 1929-1936, golygydd cerdd darlledu ieuenctid Pwyllgor Radio'r Undeb. Ym 1938-39 bu'n dysgu offeryniaeth yn Conservatoire Moscow. Wedi gweithio fel beirniad cerdd. Cofnododd tua 200 ditties o ranbarth Moscow (1933-35), yn ogystal â…