4

Pos croesair ar fywyd a gwaith Mozart

Diwrnod da, ffrindiau annwyl!

Rwy’n cyflwyno pos croesair cerddorol newydd, “Bywyd a Gwaith Wolfgang Amadeus Mozart.” Ychydig iawn oedd byw Mozart, athrylith cerddorol, (1756-1791), dim ond 35 mlynedd, ond mae popeth y llwyddodd i'w wneud yn ystod ei arhosiad ar y Ddaear yn rhoi sioc i'r Bydysawd. Mae’n debyg eich bod i gyd wedi clywed cerddoriaeth y 40fed Symffoni, “Little Night Serenade” a “Turkish March”. Roedd hon a cherddoriaeth fendigedig ar wahanol adegau yn plesio meddyliau mwyaf dynolryw.

Gadewch i ni symud ymlaen at ein tasg. Mae'r pos croesair ar Mozart yn cynnwys 25 cwestiwn. Nid yw lefel yr anhawster, wrth gwrs, yn hawdd, ar gyfartaledd. Er mwyn eu datrys i gyd, efallai y bydd angen i chi ddarllen y gwerslyfr yn fwy gofalus. Fodd bynnag, fel bob amser, rhoddir yr atebion ar y diwedd.

Mae rhai cwestiynau yn ddiddorol iawn, iawn. Yn ogystal â phosau croesair, gellir eu defnyddio hefyd mewn cystadlaethau a chwisiau. Yn ogystal â'r atebion, mae yna hefyd syrpreis yn aros amdanoch chi ar y diwedd!

Wel, pob lwc yn datrys pos croesair Mozart!

 

 1. Gwaith olaf Mozart, offeren angladd.
 2. Yn ystod taith i'r Eidal ym 1769-1770, ymwelodd teulu Mozart â'r Capel Sistinaidd yn Rhufain. Yno, clywodd Wolfgang ifanc gyfansoddiad corawl Gregorio Allegri, ac wedi hynny ysgrifennodd sgôr y côr 9 llais hwn o'i gof. Beth oedd enw'r traethawd hwn?
 3. Myfyriwr o Mozart, a gwblhaodd waith ar y Requiem ar ôl marwolaeth y cyfansoddwr.
 4. Yn yr opera The Magic Flute, swynodd Papageno, gyda'i actio, y Monostatos llechwraidd a'i weision, a ddechreuodd ddawnsio yn lle dal Papageno. Pa fath o offeryn cerdd oedd hwn?
 5. Ym mha ddinas Eidalaidd y cyfarfu Wolfgang Amadeus â'r athro polyffoni enwog Padre Martini a hyd yn oed ddod yn aelod o'r Academi Ffilharmonig?
 6. Ar gyfer pa offeryn yr ysgrifennwyd “Turkish Rondo” enwog Mozart?
 7. Beth oedd enw’r dewin da a’r offeiriad doeth, yr oedd Brenhines y Nos eisiau ei ddinistrio yn yr opera “The Magic Flute”?
 8. cerddoregydd a chyfansoddwr o Awstria oedd y cyntaf i gasglu holl weithiau hysbys Mozart a'u cyfuno mewn un catalog.
 9. Pa fardd o Rwsia a greodd y drasiedi fechan “Mozart a Salieri”?
 10. Yn yr opera “The Marriage of Figaro” mae cymeriad o’r fath: bachgen ifanc, mae ei ran yn cael ei berfformio gan lais benywaidd, ac mae’n annerch ei aria enwog “A frisky, curly-haired boy, in love…” Figaro… Beth yw enw'r cymeriad hwn?
 11. Pa gymeriad yn yr opera “The Marriage of Figaro”, ar ôl colli pin yn y glaswellt, sy’n canu aria gyda’r geiriau “Dropped, lost…”.
 12. I ba gyfansoddwr y cysegrodd Mozart 6 o'i bedwarawdau?
 13. Beth yw enw 41ain symffoni Mozart?
 1. Mae'n hysbys bod yr enwog “Twrcaidd March” wedi'i ysgrifennu ar ffurf rondo a dyma'r trydydd symudiad olaf o 11eg sonata piano Mozart. Ar ba ffurf yr ysgrifennwyd symudiad cyntaf y sonata hwn?
 2. Gelwir un o symudiadau Requiem Mozart yn Lacrimosa. Beth yw ystyr yr enw hwn (sut mae'n cael ei gyfieithu)?
 3. Priododd Mozart ferch o deulu Weber. Beth oedd enw ei wraig?
 4. Yn symffonïau Mozart, gelwir y trydydd symudiad fel arfer yn ddawns dridarn Ffrengig. Pa fath o ddawns yw hon?
 5. Pa ddramodydd Ffrengig yw awdur y plot a gymerodd Mozart ar gyfer ei opera “The Marriage of Figaro”?
 6. Roedd tad Mozart yn gyfansoddwr ac yn athro feiolinydd adnabyddus. Beth oedd enw tad Wolfgang Amadeus?
 7. Wrth i'r stori fynd yn ei blaen, ym 1785 cyfarfu Mozart â bardd Eidalaidd, Lorenzo da Ponte. Beth ysgrifennodd y bardd hwn ar gyfer operâu Mozart “The Marriage of Figaro”, “Don Giovanni” a “They All Are”?
 8. Yn ystod un o'i deithiau plant, cyfarfu Mozart ag un o feibion ​​​​JS Bach - Johann Christian Bach a chwaraeodd lawer o gerddoriaeth gydag ef. Ym mha ddinas y digwyddodd hyn?
 9. Pwy yw awdur y dyfyniad hwn: “Heulwen dragwyddol mewn cerddoriaeth, Mozart yw eich enw”?
 10. Pa gymeriad o’r opera “The Magic Flute” sy’n canu’r gân “Rwy’n ddaliwr adar sy’n adnabyddus i bawb…”?
 11. Roedd gan Mozart chwaer, Maria Anna oedd ei henw, ond roedd y teulu'n ei galw'n wahanol. Sut?
 12. Ym mha ddinas y ganwyd y cyfansoddwr Mozart?

Mae atebion i'r pos croesair ar fywyd a gwaith Mozart yma!

 Oes, gyda llaw, dwi’n eich atgoffa bod gen i “drysor” cyfan o bosau croesair cerddorol eraill i chi yn barod – edrychwch a dewiswch yma!

Fel yr addawyd, mae syrpreis yn eich disgwyl ar y diwedd – cerddorol, wrth gwrs. A’r gerddoriaeth, heb os nac oni bai, fydd Mozart! Cyflwynaf i’ch sylw drefniant gwreiddiol Oleg Pereverzev o “Turkish Rondo”. Mae Oleg Pereverzev yn bianydd ifanc o Kazakh, ac ar bob cyfrif yn bencampwr. Mae'r hyn y byddwch chi'n ei weld a'i glywed, yn fy marn i, yn cŵl! Felly…

VA Mozart “Turkish March” (trefnwyd gan O. Pereverzev)

Gorymdaith Twrcaidd gan Mozart arr. Oleg Pereverzev

Gadael ymateb